quang cao trai

Giỏ hàng của bạn

Tổng số sản phẩm trong giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
Tổng giá trị đơn hàng
0 VNĐ

Danh mục sản phẩm

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20- F1H5

Miêu tả:

IC nuvoton N76E003AT20 tương thích chân STM8S003F3P6

IC nuvoton N76E003AT20 
 


Kết nối mạch nạp VN Pro với N76E003AT20:

Mạch nạp-----------------N76E003AT20

VCC (1)-------------------VDD(9)

GND(4)-------------------GND(7)

MOSI(1)------------------ICPDA(8)

SCK(7)-------------------ICPCK(18)

RST(5)-------------------RST(4)
Datasheet"nuvoton 76e003at20"