quang cao trai

Giỏ hàng của bạn

Tổng số sản phẩm trong giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
Tổng giá trị đơn hàng
0 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Kit phát triển N76E003AT20 / Module N76E003AT20 - K5H15

Miêu tả:

Kit phát triển N76E003AT20 / Module N76E003AT20 

Kit phát triển N76E003AT20

 

Kết nối mạch nạp VN Pro với N76E003AT20:

Mạch nạp-----------------N76E003AT20

VCC (1)-------------------VDD(9)

GND(4)-------------------GND(7)

MOSI(1)------------------ICPDA(8)

SCK(7)-------------------ICPCK(18)

RST(5)-------------------RST(4)

Datasheet"nuvotonn76e003AT20"