quang cao trai

Giỏ hàng của bạn

Tổng số sản phẩm trong giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
Tổng giá trị đơn hàng
0 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Mạch nạp 89s AVR USB ISP - B3H1

Miêu tả:

Mạch nạp 89s AVR USB ISP

Mạch nạp 89s AVR USB ISP


Chức năng:
1. Hỗ trợ các chuẩn USB1.1 hoặc USB2.0 trên các hệ điều hành Win98,Winme,
W
in2K,WinXP,Win7,WIN Vista Mac.
2. Nguồn cung cấp được lấy trực tiếp từ cổng USB
Hỗ trợ nạp AT89, AT98, Mega, Tinny 
AT89S51  AT89S52 
AT90can128, AT90can32, AT90can64, AT90pwm2, AT90PWM3, AT90s1200,  AT90S2313, AT90s2323, AT90s2343, AT90s4414,  AT90S8515, AT90S8535, AT90USB1286, AT90usb1287,
Atmega16, Atmega161, Atmega1280, Atmega1281,  ATMEGA162, Atmega163, Atmega164, Atmega165, Atmega168, Atmega169, ATmega2560,  Atmega2561,  ATmega32,  Atmega323,  Atmega103,  ATmega128, Atmega324,  Atmega325,  Atmega3250,  Atmega3259,  Atmega329,  Atmega3290,  Atmega406,  ATmega48,  ATMEGA64, Atmega640,  Atmega644,  Atmega645,  Atmega6450,  Atmega649,  Atmega6490,  ATmega8,  ATmega8515,  ATmega8535, Atmega88,                                   
ATtiny11, Attiny12,  ATtiny13, Attiny15,  Attiny22, ATtiny2313, Attiny24, attiny25,  Attiny26,  Attiny261, ATtiny28,  ATtiny44, Attiny45,  Attiny46,  Attiny461,  Attiny84,  Attiny85,  Attiny861

Download phần mềm nạp full : "
Tại đây"