quang cao trai

Giỏ hàng của bạn

Tổng số sản phẩm trong giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
Tổng giá trị đơn hàng
0 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Mạch nạp Pic K150 cho Pic Dspic - i4H10

Miêu tả:


► Các dòng chip hỗ trợ:

PIC 10F : 
PIC10F200 PIC10F204 * * * các PIC10F202 PIC10F206 * PIC10F220 * PIC10F222 * 

PIC 12C : 
PIC12C508 PIC12C508A PIC12C509 PIC12C509A PIC12C671 PIC12C672 PIC12CE518 PIC12CE519 PIC12CE673 PIC12CE674 

PIC 12F : 
PIC12F509 các PIC12F629 PIC12F635 PIC12F675 PIC12F683 

PIC 16C : 
PIC16C505 PIC16C554 PIC16C558 PIC16C61 PIC16C62 PIC16C62A PIC16C62B PIC16C63 PIC16C63A PIC 16C64 PIC16C64A PIC16C65 PIC16C65A PIC16C65B PIC16C66 PIC16C66A PIC16C67 PIC16C620 PIC16C620A PIC16C621 PIC16C621A PIC16C622 PIC16C71 PIC16C622A PIC16C71A PIC16C73 PIC16C72 PIC16C72A PIC16C73A PIC16C74A PIC16C73B PIC16C74 PIC16C74B PIC16C76 PIC16C77 các PIC16C710 PIC16C711 PIC16C712 PIC16C716 các PIC16C745 PIC16C765 PIC16C773 PIC16C774 PIC16C83 PIC16C84 

PIC 16F : 
PIC16F505 PIC16F506 * các PIC16F54 PIC16F57 PIC16F59 PIC16LF627A * PIC16F627 PIC16F627A PIC16F6 PIC16LF628A các PIC16F630 PIC16F628A 28 PIC16F631 PIC16F636 PIC16F636-1 PIC16F631-1 Các PIC16F639 Các PIC16F676 PIC16F648A * * PIC16F639-1 các PIC16F677 PIC16F677-1 các PIC16F684 các PIC16F685 * PIC16F685-1 * -1 * các PIC16F688, PIC16F687, PIC16F687 * PIC16F689 * * PIC16F689-1  PIC16F716 PIC16F72 các PIC16F73 các PIC16F74 PIC16F76 PIC16F77 các PIC16F737 PIC16F747 PIC16F767 PIC16F777 PIC16F83 PIC16F84 PIC16F84A PIC16F87 PIC16F88 PIC16F818 PIC16F819 PIC16F870 PIC16F871 PIC16F872 PIC16F873 PIC16F873A PIC16LF873A PIC16F874 PIC16F874A PIC16F876 PIC16F876A PIC16F877 PIC16F877A  

PIC 18F : 
PIC18F242 PIC18F248 PIC18F252 PIC18F258 các PIC18F442 PIC18F448 các PIC18F452 PIC18F458 các PIC18F1220 PIC18F1320 PIC18F2220 PIC18F2320 PIC18F2321 PIC18F4210 PIC18F2331 PIC18F2450 các PIC18F2455 PIC18F2480 PIC18F2510 PIC18F2515 các PIC18F2520 PIC18F2525 PIC18F2550 PIC18F2580 PIC18F2610 PIC18F2620 PIC18F2680 PIC18F4220 PIC18F4320 PIC18F2585 PIC18F6525 PIC18F6621 PIC18F8525 PIC18F8621 PIC18F2331 các các PIC18F2431 PIC18F4331 PIC18F4431 PI PIC18F2550 PIC18F4455 PIC18F4550 C18F2455 các PIC18F4580 PIC18F2580 PIC18F2420 các PIC18F2520 PIC18F2620 PIC18F6520 PIC18F6620 PIC18F6720 PIC18F6585 PIC18F6680 PIC18F8585 PIC18F8680......


► Hình ảnh sản phẩm:► Download Phần mền and driver cho mạch nạp:

+ Download phần mềm tại đây:"Tại đây".

+ Download Diy pack25e"
Tại đây" .

+ Diver mạch nạp:"Tại đây".

Sản phẩm cùng loại