quang cao trai

Giỏ hàng của bạn

Tổng số sản phẩm trong giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
Tổng giá trị đơn hàng
0 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Mạch nạp VN Pro 89s AVR Nuvoton N76E003AT20 i8H3

Miêu tả:

Hỗ trợ nạp AT89, AT98, Mega, Tinny và Nuvoton N76E003AT20...

Mạch nạp VN Pro 89s AVR USB ISP


1. Nguồn cung cấp được lấy trực tiếp từ cổng USB
+ Hỗ trợ nạp AT89, AT98, Mega, Tinny và Nuvoton 
N76E003AT20
AT89S51  AT89S52 
AT90can128, AT90can32, AT90can64, AT90pwm2, AT90PWM3, AT90s1200,  AT90S2313, AT90s2323, AT90s2343, AT90s4414,  AT90S8515, AT90S8535,   AT90USB1286, AT90usb1287,
Atmega16, Atmega161, Atmega1280, Atmega1281,  ATMEGA162, Atmega163,   Atmega164, Atmega165, Atmega168, Atmega169, ATmega2560,  Atmega2561,  ATmega32,  Atmega323,  Atmega103,  ATmega128, Atmega324,  Atmega325,  Atmega3250,  Atmega3259,  Atmega329,  Atmega3290,  Atmega406,  ATmega48,  ATMEGA64, Atmega640,  Atmega644,  Atmega645,  Atmega6450,  Atmega649,  Atmega6490,  ATmega8,  ATmega8515,  ATmega8535, Atmega88,                                   
ATtiny11, Attiny12,  ATtiny13, Attiny15,  Attiny22, ATtiny2313,   Attiny24, attiny25,  Attiny26,  Attiny261, ATtiny28,  ATtiny44, Attiny45,  Attiny46,  Attiny461,  Attiny84,  Attiny85,  Attiny861

Mạch nạp VN Pro for 89S AVR

* Tính năng:

-Hỗ trợ nạp VĐK 89S, AVR và N76E003AT20

-Chân nạp tương thích với mạch nạp USBISP

-Sử dụng được với phần mềm ProgISP

-Sử dụng USBHID cắm là chạy, không cần bất cứ cài đặt Driver gì.

* Thông số kỹ thuật:

-Mạch có thể sử dụng 2 Firmware

-Chuyển đổi giữa các Firmware bằng phần mềm

* Phần mềm chuyển đổi

https://drive.google.com/open?id=1NCo5_xTKOMQDtISYI4Dohjc_EbeNdc_V

* Để chuyển đổi giữa các Firmware:

-Cắm mạch nạp vào máy tính

-Chạy phần mềm chuyển đổi ấn Connect

-Mạch sẽ vào chế độ Bootloader.

-Muốn sử dụng Firmware nào thì chọn Firmware tương ứng

-Muốn sử dụng Firmware gốc thì chọn VN Pro 89S AVR

-Muốn sử dụng Firmware USBISP thì chọn USBISP

* Firmware gốc hỗ trợ nạp 89S AVR và N76E003AT20, sử dụng phần mềm MultiPro

https://drive.google.com/open?id=1Oo8a9AXxCHMhu2zS_0UD828wK6gjb6n9

* Firmware USBISP hỗ trợ nạp 89S AVR sử dụng phần mềm ProgISP như đối với mạch USBISP thông thường.

https://drive.google.com/open?id=1hC3EyXo8ILRzJJWRlk36jG5x-R0UQjv0

*******************

Kết nối mạch nạp với N76E003AT20:

Mạch nạp-----------------N76E003AT20

VCC (1)-------------------VDD(9)

GND(4)-------------------GND(7)

MOSI(1)------------------ICPDA(8)

SCK(7)-------------------ICPCK(18)

RST(5)-------------------RST(4)