quang cao trai

Giỏ hàng của bạn

Tổng số sản phẩm trong giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
Tổng giá trị đơn hàng
0 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Module GSM/GPS SIM808 thay thế module SIM908 - F10H1

Miêu tả:

Module GSM/GPS SIM808 thay thế module SIM908

Module SIM808


Pin name

Pin number

Mark on PCB

Description

Comment

SLEEP

0

S

control module into sleep mode

Connect with DTR via R124

GND

1,6

G

GND

PWRIN

2

V

The power supply

5V-10V

PWRKEY

3

K

Power down

Shorted with GND via R104 by default

TXD

4

T

Transmit Data

TTL Series data Output

RXD

5

R

Receives Data

TTL Series data Input
+ Download datasheet: "
Tại đây".