quang cao trai

Giỏ hàng của bạn

Tổng số sản phẩm trong giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
Tổng giá trị đơn hàng
0 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Tụ 10pF SMD 0805 - 10 con - KHO A

Miêu tả:

Tụ 10pF SMD 0805 - 10 con