Danh mục sản phẩm

BIẾN TRỞ

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Biến trở 500K RV24YN20S – B504 (Chính hãng) / Chiết áp 500K…

Biến trở 500K RV24YN20S – B504 (Chính hãng) - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003400

27.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở 10K RV24YN20S – B103 (Chính hãng Tocos) / Chiết áp…

Biến trở 10K RV24YN20S – B103 (Chính hãng) - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003401

27.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở 500R RV24YN20S – B501 (Chính hãng Tocos) / Chiết áp…

Biến trở 500R RV24YN20S – B501 (Chính hãng Tocos) - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003402

27.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở 100K RV24YN20S – B104 (Chính hãng Tocos) / Chiết áp…

Biến trở 100K RV24YN20S – B104 (Chính hãng Tocos) - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003403

27.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp nút nhấn 6 chân - A6H6

Đầu chụp nút nhấn 6 chân

Mã: HH000753

500 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp led 5mm - S4H21

Đầu chụp led 5mm Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000760

1.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp chiết áp Trắng - Đen / Núm Volume - A6H7

Đầu chụp chiết áp màu Trắng - Đen​ Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000777

1.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp chiết áp màu Đỏ - Đen / Núm Volume -…

Đầu chụp chiết áp màu Đỏ - Đen Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001231

1.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp công tắc MF-A02 / Núm Công tắc WTH118 6mm /…

Đầu chụp công tắc / Núm Công tắc + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001685

3.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp chiết áp màu Cam - Đen / Núm Volume -…

Đầu chụp chiết áp màu Cam - Đen

Mã: HH002050

1.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp chiết áp màu Vàng - Đen / Núm Volume -…

Đầu chụp chiết áp màu Vàng - Đen Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002049

1.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp biến trở vi chỉnh WXD3 WH5 / Núm chiết áp…

Đầu chụp biến trở vi chỉnh ► Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002219

4.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp công tắc PS-22F03 / Đầu chụp công tắc 22F04 /…

Đầu chụp công tắc PS-22F03

Mã: HH002297

1.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu đồng chụp khoan JT0 B6 trục 3.17mm cho đầu khoan 0.6-4mm…

Đầu đồng chụp khoan JT0 B6 trục 2.3mm cho động cơ 395

Mã: HH002474

14.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu đồng chụp khoan JT0 B10 trục 3.17mm cho động cơ 550…

Đầu đồng chụp khoan JT0 B10 trục 3.17mm cho động cơ 550

Mã: HH002475

15.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu đồng chụp khoan JT0 B10 trục 5mm cho động cơ 775…

Đầu đồng chụp khoan JT0 B10 trục 5mm

Mã: HH002476

15.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu đồng chụp khoan JT0 B6 trục 2.3mm cho động cơ 395…

Đầu đồng chụp khoan JT0 B6 trục 2.3mm

Mã: HH002477

15.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu đồng chụp khoan JT0 B12 trục 5mm cho động cơ 775…

Đầu đồng chụp khoan JT0 B12 trục 5mm ► Thông số kỹ thuật: - Đường kính trục ngoài: 12mm. - Đường kính trục trong: 5mm ► Hình ảnh sản phẩm

Mã: HH002604

17.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp chiết áp màu Xanh dương - Đen / Núm Volume…

Đầu chụp chiết áp màu Đỏ - Đen / Núm Volume

Mã: HH003274

1.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp công tắc MF-A04 / Núm Công tắc WTH118 6mm /…

Đầu chụp công tắc MF-A04 / Núm Công tắc WH118 6mm

Mã: HH003873

4.900 VNĐ

Mua ngay

Đầu chụp công tắc MF-A03 / Núm Công tắc WTH118 6mm /…

Đầu chụp công tắc MF-A03 / Núm Công tắc WH118 6mm / Đầu chụp chiết áp công tắc / Đầu chụp công tắc chọn

Mã: HH004010

3.500 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất 50R 200W - Kho

Biến trở công suất 50R 200W

Mã: HH002914

150.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở dán 1K 3x3mm

Chiết áp dán 1K 3x3mm

Mã: HH003836

1.500 VNĐ

Mua ngay

Biến trở dán 10K 3x3mm

Biến trở dán 10K 3x3mm

Mã: HH003837

1.500 VNĐ

Mua ngay

Biến trở dán 50K 3x3mm

Biến trở dán 50K 3x3mm

Mã: HH003838

1.500 VNĐ

Mua ngay

Biến trở dán 100K 3x3mm

Biến trở dán 100K 3x3mm

Mã: HH003839

1.500 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở Thanh Trượt B20K 75MM - K4H19

Biến Trở Thanh Trượt B20K 75MM

Mã: HH002882

20.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở Thanh Trượt B10K 75MM - K4H19

Biến Trở Thanh Trượt B10K 75MM

Mã: HH002883

20.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở Thanh Trượt B50K 75MM - K4H17

Biến Trở Thanh Trượt B50K 75MM

Mã: HH002886

20.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở 100R 3006P-1-101 - i1H10

Biến Trở 100R 3006P-1-101

Mã: HH003009

3.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở 1K 3006P-1-102 - i1H10

Biến Trở 1K 3006P-1-102

Mã: HH003010

3.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở 10K 3006P-1-103 - i1H10

Biến Trở 10K 3006P-1-103

Mã: HH003011

3.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở 100K 3006P-1-104 - i1H10

Biến Trở 100K 3006P-1-104

Mã: HH003012

3.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Biến Trở 5K 3006P-1-502

Mã: HH003013

3.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Biến Trở 50K 3006P-1-503

Mã: HH003014

2.000 VNĐ

Mua ngay

Biến Trở 500K 3006P-1-504 - K1H9

Biến Trở 500K 3006P-1-504

Mã: HH003015

2.000 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ VUÔNG 10K | 3362P-103 - E2H7

BIẾN TRỞ VUÔNG 10K | 3362P-103 + Thông số kỹ thuật:

Mã: HH001466

2.000 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 100K | RM063-104 / Biến trở tam giác…

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 100K | RM063-104 + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000144

700 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 20K | RM065-203 - E2H3

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 20K | RM065-203 + Bảng giá trị: CÁC TRỊ SỐ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K ...

Mã: HH000145

900 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 10K | RM065-103 - E2H2

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 10K | RM065-103 + Bảng giá trị: CÁC TRỊ SỐ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K ...

Mã: HH000143

900 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 1K | RM065-102 - E2H2

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 1K | RM065-102 + Bảng giá trị: CÁC TRỊ SỐ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K 5...

Mã: HH000142

900 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 100K | RM065-104 - E2H3

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 100K | RM065-104 + Bảng giá trị: CÁC TRỊ SỐ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K ...

Mã: HH000147

900 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 50K | RM065-503 - E2H3

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 50K | RM065-503 + Bảng giá trị: CÁC TRỊ SỐ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K ...

Mã: HH000146

900 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 200K | RM065-204 - TỦ E

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 200K | RM065-204 + Bảng giá trị: CÁC TRỊ SỐ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K ...

Mã: HH001690

900 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 5K | RM065-502 - TỦ E

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 5K | RM065-502 + Bảng giá trị: CÁC TRỊ SỐ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá gị sẽ linh tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K 50K ...

Mã: HH001691

900 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ VI CHỈNH 5K | 3296W-502 - E2H5

BIẾN TRỞ VI CHỈNH 5K | 3296W-502 + Bảng giá trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K 50K 200K

Mã: HH000123

2.000 VNĐ

Mua ngay

BIẾN TRỞ VI CHỈNH 1K | 3296W-102 - E2H5

BIẾN TRỞ VI CHỈNH 1K | 3296W-102 + Bảng giá trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) 1K 5K 20K 100K 2K 10K 50K 200K

Mã: HH000122

2.000 VNĐ

0985.246.260