Danh mục sản phẩm

Bộ đồ gá chế máy cắt

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Lưỡi cắt kim loại mini cho động cơ 775 / Lưỡi mài…

Lưỡi cắt kim loại mini / Lưỡi mài kim loại mini

Mã: HH001800

30.000 VNĐ

Mua ngay

Kẹp lưỡi cắt 3.17mm - i2H18

Kẹp lưỡi cắt 3.17mm

Mã: HH002195

13.000 VNĐ

Mua ngay

Lưỡi cắt kim loại 25mm- 32mm - i2H18

Lưỡi cắt kim loại 25mm

Mã: HH002202

20.000 VNĐ

Mua ngay

Lưỡi cắt nhựa mica gỗ 32mm + đầu gá / Lưỡi cắt…

Lưỡi cắt phi kim loại 32mm

Mã: HH002203

16.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ đĩa cắt cho động cơ 775 M10-5mm - i5H19

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002511

88.000 VNĐ

Mua ngay

Đĩa cắt gỗ răng thô 4 inch / Lưỡi cưa gỗ /…

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002519

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đĩa cắt đá / Lưỡi cắt đá- I6H18

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002522

35.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ đĩa cắt M10-8mm - J3H1

Trục giữ đĩa cắt M10-8mm

Mã: HH002524

90.000 VNĐ

Mua ngay

Trục nối kẹp khoan M10-5 5mm cho động cơ 775 v2 -…

Trục M10 5mm cho động cơ 775 v2

Mã: HH002530

30.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ đĩa mini 5mm /Trục giữ lưỡi cắt M6-5mm - J2H1

Trục giữ đĩa M6-5mm

Mã: HH002529

38.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ đĩa cắt lắp khoan tay / Trục giữ đĩa cắt…

Trục giữ đĩa cắt ► Hình ảnh lắp máy cắt máy mài mini.

Mã: HH002535

110.000 VNĐ

Mua ngay

Thanh trục phi 8 truyền động dài 50mm / trục 8mm -…

Thanh trục phi 8 truyền động

Mã: HH002566

10.000 VNĐ

Mua ngay

Thanh trục phi 6 truyền động dài 100mm / trục 6mm -…

Thanh trục phi 6 truyền động

Mã: HH002582

10.000 VNĐ

Mua ngay

Thanh trục phi 6 truyền động dài 50mm / trục phi cho…

Thanh trục phi 6 truyền động

Mã: HH002597

6.000 VNĐ

Mua ngay

Thanh trục phi 5mm dài 50mm / trục phi cho động cơ…

Thanh trục phi 5 truyền động

Mã: HH002607

6.000 VNĐ

Mua ngay

Lưỡi cắt gỗ răng mịn 4 inch / Lưỡi cưa / Lưỡi…

Lưỡi cắt gỗ răng mịn 4 inch

Mã: HH002648

30.000 VNĐ

Mua ngay

TRỤC GIỮ LƯỠI CẮT MINI - G8H12

TRỤC GIỮ LƯỠI CẮT MINI Hàng đã được kiểm tra trước khi xuất kho.

Mã: HH002661

10.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ lưỡi cắt M6-3.17mm dùng cho động cơ 550 - B3H25

Trục giữ lưỡi cắt M6-3.17mm dùng cho động cơ 550

Mã: HH002668

38.000 VNĐ

Mua ngay

Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Gá giữ ổ bi Phi 16mm

Mã: HH002927

40.000 VNĐ

0985.246.260