Danh mục sản phẩm

Cáp dẹt IDE

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Dây cáp dẹt 10 sợi - 1m - T2

Dây cáp dẹt 10 sợi + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000891

6.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp dẹt 16 sợi - 1m -

Dây cáp dẹt 16 sợi + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001258

10.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp dẹt 40 sợi - 1 mét -

Dây cáp dẹt 40 sợi + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001260

17.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp dẹt 20 sợi - 1m -

Dây cáp dẹt 20 sợi + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001259

12.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Dây cáp dẹt 14 sợi

Mã: HH002913

10.000 VNĐ

0985.246.260