Danh mục sản phẩm

Cáp kết nối 7 màu

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Dây cáp màu cái - cái 40Px20cm - A2H19 (KA2H2)

Dây cáp cái - cái 40 sơi x 20c + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000792

17.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp màu đực - cái 40Px20cm - A2H18 (KA2H2)

Dây cáp đực - cái 40 x 20cm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000793

18.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp màu đực - đực 40Px20cm - A2H17 (KA2H2)

Dây cáp đực - đực 40 x 20cm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001500

20.000 VNĐ

0985.246.260