Danh mục sản phẩm

Cáp XH2.54 trắng

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Dây cáp 3 sợi - XH2.54 - A2H9 (KA5H2)

Dây cáp 3 sợi - XH2.54

Mã: HH000671

1.800 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 5 sợi - XH2.54 - A2H11 (KA5H2)

Dây cáp trắng 5chân(con 8) một đầu + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000673

3.200 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 2 sợi - XH2.54 - A2H8 (KA5H2)

Dây cáp 2 sợi - 2.54mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000791

2.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 6 sợi - XH2.54 dài 30cm - A2H12 (KA5H2)

Dây cáp 6 sợi - 2.54mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001222

4.200 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 4 sợi - XH2.54 - A2H10 (KA5H2)

Dây cáp 4 sợi - 2.54mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001223

2.800 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 thẳng 2P - 2.54mm - D6H1

Đầu connecter thẳng 2P - 2.54mm

Mã: HH001241

300 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 thẳng 3P - 2 - D6H2

Đầu connecter thẳng 3P - 2.54mm

Mã: HH001242

300 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 thẳng 5P - 2.54mm - D6H4

Đầu connecter thẳng 5P - 2.54mm

Mã: HH001244

400 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 thẳng 4P - 2.54mm - D6H3

Đầu connecter thẳng 4P - 2.54mm

Mã: HH001243

300 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 thẳng 7P - 2.54mm - D6H6

Đầu connecter thẳng 7P - 2.54mm

Mã: HH001246

500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 thẳng 6P - 2.54mm - D6H5

Đầu connecter thẳng 6P - 2.54mm

Mã: HH001245

400 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 thẳng 10P - 2.54mm - D6H8

Đầu connecter thẳng 10P - 2.54mm

Mã: HH001248

500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 thẳng 8P - 2.54mm - D6H7

Đầu connecter thẳng 8P - 2.54mm

Mã: HH001247

500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 3p - 2.54mm - D6H10

Đầu connecter cong 3p - 2.54mm

Mã: HH001302

300 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 4p - 2.54mm - D6H11

Đầu connecter cong 4p - 2.54mm

Mã: HH001303

300 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 2p - 2.54mm - D6H9

Đầu Connecter 2P Chân cong

Mã: HH001301

300 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 8p - 2.54mm - D6H15

Đầu connecter cong 8p - 2.54mm

Mã: HH001306

500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 7p - 2.54mm - D6H14

Đầu connecter cong 7p - 2.54mm

Mã: HH001305

400 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 6p - 2.54mm - D6H13

Đầu connecter cong 6p - 2.54mm

Mã: HH001304

400 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 10p - 2.54mm - D6H17

Đầu connecter cong 10p - 2.54mm

Mã: HH001308

600 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 9p - 2.54mm - D6H16

Đầu connecter cong 9p - 2.54mm

Mã: HH001307

500 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 9 sợi - XH2.54 - A2H15 (KA5H2)

Dây cáp 9 sợi - 2.54mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001363

7.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 7 sợi - XH2.54 - A2H13 (KA5H2)

Dây cáp 7 sợi - 2.54mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001362

5.500 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 8 sợi - XH2.54 - A2H14 (KA5H2)

Dây cáp 8 sợi - 2.54mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001364

6.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 10 sợi - XH2.54 - A2H16 (KA5H2)

Dây cáp 10 sợi - 2.54mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001365

8.000 VNĐ

Mua ngay

Dây cáp 2 sợi XH2.54-2P dài 20cm- K4H10

Dây cáp 2 sợi XH2.54-2P dài 20cm

Mã: HH002437

1.500 VNĐ

0985.246.260