Danh mục sản phẩm

Cầu đấu đối xứng 15A/600V

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A i8H11

Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1508. + Số Mối Đấu: 8 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH002992

10.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 3 TB-1503 600V 15A i8H9

Cầu Đấu 3 TB-1503 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1503. + Số Mối Đấu: 3 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH002997

4.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A - S4H18

Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1504. + Số Mối Đấu: 4 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH002998

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 6 TB-1506 600V 15A i8H10

Cầu Đấu 6 TB-1506 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1506. + Số Mối Đấu: 6 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH002999

6.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A i8H12

Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1512. + Số Mối Đấu: 12 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH003000

8.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 12 TB-1512 600V 15A i8H13

Cầu Đấu 12 TB-1512 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1512. + Số Mối Đấu: 12 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH003001

10.000 VNĐ

0985.246.260