Danh mục sản phẩm

Chiết áp đơn amply

Sắp xếp theo:

Mua ngay

CHIẾT ÁP ĐƠN 1K | BIẾN TRỞ ĐƠN 1K WH148 15mm -…

CHIẾT ÁP ĐƠN 1K + Bảng Giá Trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) Chiết áp đơn 1K Ch iết áp đơn 10K Ch…

Mã: HH000128

2.500 VNĐ

Mua ngay

CHIẾT ÁP ĐƠN 5K | BIẾN TRỞ ĐƠN 5K WH148 15mm -…

CHIẾT ÁP ĐƠN 5K + Bảng Giá Trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) Chiết áp đơn 1K Ch iết áp đơn 10K Ch…

Mã: HH000129

2.500 VNĐ

Mua ngay

CHIẾT ÁP ĐƠN 10K | BIẾN TRỞ ĐƠN 10K WH148 15mm -…

CHIẾT ÁP ĐƠN 10K + Bảng Giá Trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) Chiết áp đơn 1K Ch iết áp đơn 10K Ch…

Mã: HH000130

2.500 VNĐ

Mua ngay

CHIẾT ÁP ĐƠN 100K | BIẾN TRỞ ĐƠN 100K WH148 15mm -…

CHIẾT ÁP ĐƠN 100K + Bảng Giá Trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) Chiết áp đơn 1K Ch iết áp đơn 10K Ch…

Mã: HH000133

2.500 VNĐ

Mua ngay

CHIẾT ÁP ĐƠN 50K | BIẾN TRỞ ĐƠN 50K WH148 15mm -…

CHIẾT ÁP ĐƠN 50K + Bảng Giá Trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) Chiết áp đơn 1K Ch iết áp đơn 10K Ch…

Mã: HH000132

2.500 VNĐ

Mua ngay

CHIẾT ÁP ĐƠN 20K | BIẾN TRỞ ĐƠN 20K WH148 15mm -…

CHIẾT ÁP ĐƠN 20K + Bảng Giá Trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) Chiết áp đơn 1K Ch iết áp đơn 10K Ch…

Mã: HH000131

2.500 VNĐ

Mua ngay

CHIẾT ÁP ĐƠN 250K | BIẾN TRỞ ĐƠN 250K WH148 15mm -…

CHIẾT ÁP ĐƠN 250K + Bảng Giá Trị: BẢNG GIÁ TRỊ BIẾN TRỞ (Tích chọn vào giá trị biến trở sẽ link tới sản phẩm) Chiết áp đơn 1K Ch iết áp đơn 10K Ch…

Mã: HH000134

2.500 VNĐ

Mua ngay

CHIẾT ÁP ĐƠN 500K | BIẾN TRỞ ĐƠN 500K WH148 15mm -…

CHIẾT ÁP ĐƠN 500K + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000955

2.500 VNĐ

Mua ngay

Chiết áp PTV09A-4020F-B103-ND / Chiết áp đơn R0902N 10K - K2H8

Chiết áp PTV09A-4020F-B103-ND TÍNH NĂNG: Thay đổi giá trị điện trở có thể điều chỉnh được. Chiết áp đơn Giá trị điện trở 10K. Download datasheet:" Tại đây ". Hàng đã được kiểm tra trước…

Mã: HH002633

5.000 VNĐ

0985.246.260