Danh mục sản phẩm

CỌC - VÍT - KẸP

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Dây Thít 3x100mm - i4H13 (KA1H3)

Dây Thít 3x100mm

Mã: HH001761

300 VNĐ

Mua ngay
Mua ngay

Dây thít 4x200mm (gói 500c) - i4H14 (KA1H3)

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002283

60.000 VNĐ

Mua ngay

Nhựa bọc đầu cốt đĩa - 10 chiếc - G7H10

Nhựa bọc đầu cốt đĩa - 10 chiếc

Mã: HH000716

4.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt 4.8mm - 10 chiếc - G7H11

Đầu cốt 4.8mm - 10 chiếc

Mã: HH000715

4.000 VNĐ

Mua ngay

Chân cắm hàn mạch 6.3mm - 100 chiếc - A1H19

Chân cắm hàn mạch 6.3mm

Mã: HH001172

25.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV2-4S - 1000 chiếc - J3H11

Đầu cốt chữ Y SV2-4S - 1000 chiếc

Mã: HH001805

150.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3S - 1000 chiếc - X1H5

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3S

Mã: HH002615

150.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 - 1000 chiếc - K5H9

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 -

Mã: HH002637

150.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV2-4 -1000 chiếc- K5H8

Đầu cốt chữ Y SV 2-4 -1000 chiếc

Mã: HH002638

150.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu đỏ - túi 1000 cái - S2H6

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu đỏ - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003236

250.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu đỏ - túi 100 cái - S2H6

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu đỏ - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003237

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu đen - túi 1000 cái - S2H7

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu đen - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003238

250.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu đen - túi 100 cái - S2H7

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu đen - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003239

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu vàng - túi 1000 cái - S2H8

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu vàng - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003240

250.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu vàng - túi 100 cái - S2H8

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu vàng - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003241

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu xanh - túi 1000 cái - S2H9

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu xanh - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003242

250.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu xanh - túi 100 cái - S2H9

Đầu CỐT tròn RV2-4S Màu xanh - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003243

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đỏ - túi 1000 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đỏ - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003244

250.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đỏ - túi 100 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đỏ - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003245

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đen - túi 1000 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đen - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003246

250.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đen - túi 100 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đen - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003247

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu vàng - túi 1000 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu vàng - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003248

250.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu vàng - túi 100 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu vàng - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003249

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu xanh - túi 1000 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu xanh - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003250

250.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu xanh - túi 100 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu xanh - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003251

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu đỏ - túi 1000 cái - S2H14

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu đỏ - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003252

300.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu đỏ - túi 100 cái - S2H14

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu đỏ - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003253

38.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu đen - túi 1000 cái - S2H15

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu đen - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003254

300.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu đen - túi 100 cái - S2H15

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu đen - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003255

38.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu vàng - túi 1000 cái - S2H16

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu vàng - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003256

300.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu vàng - túi 100 cái - S2H16

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu vàng - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003257

38.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu xanh - túi 1000 cái - S2H17

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu xanh - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003258

300.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu xanh - túi 100 cái - S2H17

Đầu cốt kim PTV1.25-10 màu xanh - túi 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003259

38.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ T 5mm FDD2-187 màu xanh - Gói 1000 cái…

Đầu cốt chữ T 5mm FDD2-187 màu xanh - Gói 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003260

390.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ T 5mm FDD2-187 màu xanh - Gói 100 cái…

Đầu cốt chữ T 5mm FDD2-187 màu xanh - Gói 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003261

50.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ T 6.4mm FDD2-250 màu xanh - Gói 1000 cái…

Đầu cốt chữ T 6.4mm FDD2-250 màu xanh - Gói 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003262

430.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ T 6.4mm FDD2-250 màu xanh - Gói 100 cái…

Đầu cốt chữ T 6.4mm FDD2-250 màu xanh - Gói 100 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003263

54.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 Màu đỏ - 100 chiếc - K5H9

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 - 100 chiếc Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003292

25.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3S Màu xanh - 100 chiếc - X1H5

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3S Màu xanh - 100 chiếc Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003293

25.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV 2-4 -100 chiếc- K5H8

Đầu cốt chữ Y SV 2-4 -100 chiếc

Mã: HH003294

30.000 VNĐ

Mua ngay

Cốt chữ Y kết nối TB-1510 / S4H20

Cốt kết nối TB-1510

Mã: HH003338

10.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 Màu đen - túi 100 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 Màu đen DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003353

25.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 Màu đen - túi 1000 cái -…

Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 Màu đen - túi 1000 cái DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003354

210.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp cá sấu - Cỡ nhỏ - A7H18

Đầu kẹp cá sấu - Cỡ nhỏ

Mã: HH000597

2.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp cá sấu - Cỡ to - A7H20

Đầu kẹp cá sấu - Cỡ to + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001114

4.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp cá sấu - Cỡ vừa - A7H19

Đầu kẹp cá sấu - Cỡ vừa + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001115

3.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp đây điện dẹt - A6H1

Đầu kẹp đây điện + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001160

10.000 VNĐ

0985.246.260