Danh mục sản phẩm

CỔNG KẾT NỐI

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Đầu cáp FC-16p IDE CÁI 16 chân - D10h17

IDE CÁI 16P

Mã: HH000663

2.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cáp FC-20p IDE CÁI 20 chân - D10h18

IDE CÁI 20P

Mã: HH000664

2.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cáp FC-10p IDE CÁI 10 chân - D10h15

IDE CÁI 10P

Mã: HH000662

1.300 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-16p IDE ĐỰC THẲNG 16 chân - D10H3

IDE ĐỰC THẲNG 16P

Mã: HH000665

1.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu Jack DC3-20p IDE ĐỰC THẲNG 20 chân - D10H5

IDE ĐỰC THẲNG 20P

Mã: HH000666

2.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu Jack DC3-10p IDE ĐỰC THẲNG 10 chân - D10H1

IDE ĐỰC THẲNG 10P

Mã: HH000732

800 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC2-10P IDE ĐỰC CONG 10 chân có cài -

IDE ĐỰC CONG 10P - CÓ GÀI

Mã: HH000899

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-26p IDE ĐỰC THẲNG 26 chân - D10H7

IDE ĐỰC THẲNG 26P

Mã: HH000932

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-30p IDE ĐỰC THẲNG 30 chân - D10H8

IDE ĐỰC THẲNG 30P

Mã: HH000943

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-10P IDE ĐỰC CONG 10 chân - D10h11

IDE ĐỰC CONG 10P - KHÔNG GÀI

Mã: HH000945

1.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-18p IDE ĐỰC THẲNG 18 chân - D10H4

IDE ĐỰC THẲNG 18P

Mã: HH000946

1.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-40p IDE ĐỰC THẲNG 40 chân - D10H10

IDE ĐỰC THẲNG 40P

Mã: HH000947

3.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu cáp FC-40p IDE CÁI 40 chân - D10H22

IDE CÁI 40P

Mã: HH001075

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-34p IDE ĐỰC THẲNG 34 chân - D10H9

IDE ĐỰC THẲNG 34P

Mã: HH001077

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-20p IDE ĐỰC CONG 20 chân - D10h13

IDE ĐỰC CONG 20P

Mã: HH001078

1.800 VNĐ

Mua ngay

Đầu cáp FC-14p IDE CÁI 14 chân - D10h16

IDE CÁI 14P

Mã: HH001079

1.300 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-16p IDE ĐỰC CONG 16 chân - D10h12

IDE ĐỰC CONG 16P

Mã: HH001080

1.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-26p cong IDE ĐỰC CONG 26 chân - D10h14

IDE ĐỰC CONG 26P

Mã: HH001081

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu cáp FC-34P IDE CÁI 34 chân- D10H21

IDE CÁI 34P

Mã: HH002754

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu cáp FC-24P IDE CÁI 24 chân - d10h19

IDE CÁI 24P

Mã: HH002842

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack DC3-24P IDE ĐỰC THẲNG 24 chân - D10H6

IDE ĐỰC THẲNG 24P

Mã: HH002843

2.500 VNĐ

Mua ngay

Đầu cáp FC-26P IDE CÁI 26 chân - D10H20

IDE CÁI 26P

Mã: HH002904

3.000 VNĐ

Mua ngay

Jack MD8 8 chân cho PLC cổng RS422 - i5H4

Jack MD8 8 chân cho PLC cổng RS422

Mã: HH002429

7.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu jack MD8 8 chân cho PLC công RS422 - I5H3

Đầu jack MD8 8 chân cho PLC công RS422

Mã: HH002430

17.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG LPT 25P CÁI HÀN- DB25 - D4H1

CỔNG LPT 25P CÁI HÀN- DB25

Mã: HH000215

4.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG LPT 25P CÁI THẲNG - DB25 - D5H23

CỔNG LPT 25P CÁI THẲNG - DB25

Mã: HH000216

3.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG LPT 25P ĐỰC HÀN - DB25 - D4H21

CỔNG LPT 25P ĐỰC HÀN - DB25

Mã: HH000217

4.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG LPT 25P ĐỰC THẲNG - DB25 - D5H22

CỔNG LPT 25P ĐỰC THẲNG - DB25

Mã: HH000218

3.000 VNĐ

Mua ngay

Vỏ DB25 / Vỏ Cổng COM DB25 Nhựa - S3H23

Vỏ DB25 / Vỏ Cổng COM DB25 Nhựa ​​​​​​​

Mã: HH004054

2.200 VNĐ

Mua ngay

CỔNG COM DB9 CÁI THẲNG / Cổng COM DB9 cái - D5H19

CỔNG COM DB9 CÁI THẲNG / Cổng COM DB9 cái

Mã: HH000212

2.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG COM DB9 CÁI HÀN / Cổng COM DR9 Cái- D5H21

CỔNG COM DB9 CÁI HÀN / Cổng COM DR9 Cái

Mã: HH000211

2.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG COM DB9 ĐỰC HÀN / Cổng COM DR9 đực - D5H20

CỔNG COM DB9 ĐỰC HÀN / Cổng COM DR9 đực

Mã: HH000213

2.500 VNĐ

Mua ngay

CỔNG COM DB9 ĐỰC THẲNG / Cổng COM DB9 đực - D5H18

CỔNG COM DB9 ĐỰC THẲNG / Cổng COM DB9 đực

Mã: HH000214

2.500 VNĐ

Mua ngay

Vỏ DB9 / Vỏ Cổng COM DB9 - G2H20

Vỏ DB9 / Vỏ Cổng COM DB9 + Hình ản sản phẩm:

Mã: HH001671

2.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG COM DB9 DIDC CÁI CHỐT IDE - J2H19

CỔNG COM DB9 CÁI CHỐT IDE

Mã: HH002720

5.500 VNĐ

Mua ngay

CỔNG COM DB9 DIDC ĐỰC chốt IDE - B2H25

CỔNG COM DB9 ĐỰC chốt IDE

Mã: HH002721

5.500 VNĐ

Mua ngay

CỔNG RJ-45 HR911105A có biến áp - G7H1

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000199

14.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG USB A CÁI CẮM - D4H2

CỔNG USB A CÁI CẮM

Mã: HH000208

2.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG USB A ĐỰC SMD - D4H22

CỔNG USB A ĐỰC SMD

Mã: HH000209

2.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG USB B CÁI CẮM - D4H4

CỔNG USB B CÁI CẮM

Mã: HH000210

2.000 VNĐ

Mua ngay

CỔNG USB A ĐỰC CẮM - D4H3

CỔNG USB A ĐỰC CẮM

Mã: HH000542

1.000 VNĐ

Mua ngay

Cổng Mini USB CẮM - D4H24

Jack Mini USB CẮM

Mã: HH000584

1.000 VNĐ

0985.246.260