Danh mục sản phẩm

Công tắc gạt

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Công tắc gạt MTS-102 MTS102 6A 125V 5mm 3 chân - C4H20

Công tắc gạt MTS-102 MTS102 6A 125V 5mm 3 chân

Mã: HH000072

5.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt SS12D00 3p 2.54mm - D3H2

Công tắc gạt SS12D00 3p 2.54mm

Mã: HH000149

1.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt 6 chân 2.54mm/ Công tắc gạt 6 chân MS-22D16…

Công tắc gạt 6 chân 2.54mm/ Công tắc gạt 6 chân MS-22D16

Mã: HH000881

1.500 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt MTS-202 6A 125V 5mm 6 chân - D3H6

Công tắc gạt MTS-202 6A 125V - 5mm Kép

Mã: HH001239

5.500 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt SS-12F44 5 chân 2.54mm - D3H3

Công tắc gạt 5p 2.54mm

Mã: HH001419

1.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt 3 chân ss-12D03(1P2T)/Công tắc gạt 3p 2.54mm Chân Cong…

Công tắc gạt 3 chân ss-12D03(1P2T)/Công tắc gạt 3p 2.54mm Chân Cong

Mã: HH001528

1.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt 3P 2.54mm/ Công tắc gạt 3 pin SS12F15(1P2T) h=6mm…

Công tắc gạt 3P 2.54mm/ Công tắc gạt 3 pin SS12F15(1P2T) h=6mm

Mã: HH001626

1.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt 3P 2.54mm/ Công tắc gạt 3 pin SS12F15(1P2T) h=4mm…

Công tắc gạt 3P 2.54mm/ Công tắc gạt 3 pin SS12F15(1P2T) h=4mm

Mã: HH001628

1.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt 8P / Công tắc gạt 8 pin SK-23D07(2P3T) -…

Công tắc gạt 8P / Công tắc gạt 8 pin SK-23D07(2P3T)

Mã: HH001627

1.500 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt MTS-103 MTS103 6A 125V 5mm 3 chân 3 trạng…

Công tắc gạt MTS-103 MTS103 6A 125V 5mm 3 chân 3 trạng thái .

Mã: HH002259

5.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc gạt MTS-102 MTS102 2A 250V 5mm 3 chân 2 trạng…

Công tắc gạt MTS-102 MTS102 2A 250V 5mm 3 chân 2 trạng thái loại tốt .

Mã: HH002490

10.000 VNĐ

0985.246.260