Danh mục sản phẩm

Công tắc gạt 15A/250V

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Công tắc E-TEN1321 15A/250VAC - 2 trạng thái - D3H12

Công tắc E-TEN1321 15A/250VAC - 2 trạng thái

Mã: HH000800

13.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc E-TEN1322 15A 250V - 3 trạng thái - C4H23

Công tắc E-TEN1322 15A 250V - 3 trạng thái

Mã: HH001387

13.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc ZENGTAI E-TEN1122 15A 250V - 3 trạng thái - i6H7

Công tắc ZENGTAI E-TEN1122 15A 250V - 3 trạng thái

Mã: HH002488

24.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc ZENGTAI E-TEN402 15A 250V - 2 trạng thái 4 cặp…

Công tắc ZENGTAI E-TEN402 15A 250V - 2 trạng thái 4 cặp tiếp điểm

Mã: HH002489

68.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc E-TEN 1021 15A 250V - 1 trạng thái - K4H7

Công tắc E-TEN 1021 15A 250V - 1 trạng thái Dòng điện chịu tải 15A. Điện áp 250V. .

Mã: HH002639

13.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc ZENGTAI E-TEN1322 15A 250V - 3 trạng thái - K2H11

Công tắc ZENGTAI E-TEN1322 15A 250V - 3 trạng thái

Mã: HH002817

26.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc ZENGTAI E-TEN1221 15A 250V - 2 trạng thái 2 cặp…

Công tắc ZENGTAI E-TEN1221 15A 250V - 2 trạng thái 2 cặp tiếp điểm

Mã: HH003155

22.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc ZENGTAI E-TEN303 10A 380V - 3 trạng thái 3 cặp…

Công tắc ZENGTAI E-TEN303 10A 380V - 3 trạng thái 3 cặp tiếp điểm

Mã: HH003194

44.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc ZENGTAI E-TEN403 15A 250V - 3 trạng thái 4 cặp…

Công tắc ZENGTAI E-TEN403 15A 250V - 3 trạng thái 4 cặp tiếp điểm - Áp và dòng max: 15A-250VAC or 10A-380VAC

Mã: HH003344

64.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc ZENGTAI E-TEN302 10A 380V - 2 trạng thái 3 cặp…

Công tắc ZENGTAI E-TEN302 10A 380V - 2 trạng thái 3 cặp tiếp điểm - Đường kính để khoét lỗ: 12 mm

Mã: HH003829

44.000 VNĐ

Công tắc ZENGTAI 1321 10A 380V - 2 trạng thái 2 cặp tiếp điểm 6 chân -
Mua ngay

Công tắc ZENGTAI 1321 10A 380V - 2 trạng thái 2 cặp…

Công tắc ZENGTAI 1321 10A 380V - 2 trạng thái 2 cặp tiếp điểm 6 chân -

Mã: HH004206

22.000 VNĐ

0985.246.260