Danh mục sản phẩm

CUỘN CẢM

Sắp xếp theo:

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 10uH - B10H15

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 10uH

Mã: HH001137

3.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 220uH - B10H17

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 220uH

Mã: HH001139

3.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 330uH - C10H18

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 330uH

Mã: HH001138

3.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 33uH - B10H16

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 33uH

Mã: HH001140

3.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 100uH - B10H17

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 100uH

Mã: HH001425

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 0.5W 0410 10uH - B10H11

Cuộn cảm 0.5W 0410 10uH

Mã: HH000303

500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 0.5W 0410 22uH - B10H11

Cuộn cảm 0.5W 0410 22uH

Mã: HH000304

500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 0.5W 0410 33uH - B10H11

Cuộn cảm 0.5W 0410 33uH

Mã: HH000305

500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 0.5W 0410 100uH - B10H11

Cuộn cảm 0.5W 0410 100uH

Mã: HH000306

500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 0.5W 0410 220uH - B10H11

Cuộn cảm 0.5W 0410 220uH

Mã: HH000307

500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 0.5W 0410 330uH - B10H11

Cuộn cảm 0.5W 0410 330uH

Mã: HH000308

500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 470uH-0.5W - K5H3

Cuộn cảm 470uH-0.5W Miêu tả: Cuộn cảm là một linh kiện điện tử thụ động, thường dùng trong mạch điện có dòng điện biến đổi theo thời gian (như các mạch điện xoay chiều). Cuộn…

Mã: HH000627

600 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 470uH - 1/4W - B10H11

Cuộn cảm 470uH - 1/4W

Mã: HH001152

500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm xoay MD0505 3.5T- G5H5

Cuộn cảm xoay MD0505 3.5T

Mã: HH002002

2.000 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 0805 100uH / Cuộn cảm 100uH 0805 - Kho

Cuộn cảm 0805 100uH

Mã: HH002147

1.000 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 0805 10uH - Kho

Cuộn cảm 0805 10uH

Mã: HH002915

1.000 VNĐ

Mua ngay

Lõi Ferrite 3.5x6x0.8 mm - G8H11

Lõi sắt ferrite

Mã: HH000727

500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn Cảm Lọc AC 10mH 10x13mm - B9H4

Cuộn Cảm Lọc AC 10x13mm

Mã: HH001062

7.000 VNĐ

Mua ngay

Cuộn Cảm Lọc AC 10mH 7x8mm - B9H3

Cuộn Cảm Lọc AC 7x8mm

Mã: HH001063

4.000 VNĐ

Mua ngay

H1102NL SOP16 - F10H10

IC H1102NL + Download datasheet.

Mã: HH001551

6.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 10uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B9H15

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000174

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 33uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B10H16

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000175

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 220uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B9H17

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000177

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 100uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B9H17

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000176

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 330uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B9H18

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000178

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 68uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - X5H17

CUỘN CẢM SMD 68uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A

Mã: HH003863

1.500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm xuyến 100uH - 6A - K5H7

Cuộn cảm xuyến 100uH - 6A

Mã: HH000798

4.000 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm xuyến 3A 220uH - B8H21

Cuộn cảm xuyến 220uH - 3A

Mã: HH002654

3.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM 9x12 3A 33uH - B10H12

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000168

2.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM 9x12 3A 220uH - B10H14

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000171

2.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM 9x12 3A 100uH - B10H13

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000170

2.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM 9x12 3A 47uH - B10H13

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000169

2.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM 9x12 3A 330uH - B10H14

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000172

2.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM 9x12 3A 470uH - B9H15

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000173

2.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM 9x12 3A 22uH - K3H16

CUỘN CẢM 9x12 3A 22uH

Mã: HH002855

1.500 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 100uH - B1H24

Cuộn cảm 8x10 100uH

Mã: HH001189

1.200 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 10uH - X2H23

Cuộn cảm 8x10 10uH

Mã: HH001188

1.200 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 220uH - X2H23

Cuộn cảm 8x10 220uH

Mã: HH001190

1.200 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 330uH - J2H14

Cuộn cảm 8x10 330uH

Mã: HH001191

1.200 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 47uH - D6H23

Cuộn cảm 8x10 47uH

Mã: HH003406

1.000 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 6x8 100uF - B9H1

Cuộn cảm 6x8 100uF

Mã: HH001185

800 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 6x8 220uF - B9H1

Cuộn cảm 6x8 220uF

Mã: HH001186

800 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 6x8 330uH - B9H2

Cuộn cảm 6x8 330uH

Mã: HH001187

800 VNĐ

0985.246.260