Danh mục sản phẩm

Cuộn cảm cắm 8x10mm 0810

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 100uH - B1H24

Cuộn cảm 8x10 100uH

Mã: HH001189

1.200 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 10uH - X2H23

Cuộn cảm 8x10 10uH

Mã: HH001188

1.200 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 220uH - X2H23

Cuộn cảm 8x10 220uH

Mã: HH001190

1.200 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 330uH - J2H14

Cuộn cảm 8x10 330uH

Mã: HH001191

1.200 VNĐ

Mua ngay

Cuộn cảm 8x10 47uH - X2H15

Cuộn cảm 8x10 47uH

Mã: HH003406

1.000 VNĐ

0985.246.260