Danh mục sản phẩm

Cuộn cảm dán 12x12x7mm

Sắp xếp theo:

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 10uH - B10H15

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 10uH

Mã: HH001137

3.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 220uH - B10H17

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 220uH

Mã: HH001139

3.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 330uH - C10H18

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 330uH

Mã: HH001138

3.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 33uH - B10H16

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 33uH

Mã: HH001140

3.000 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 100uH - B10H17

CUỘN CẢM SMD 12x12x7mm 3A - 100uH

Mã: HH001425

3.000 VNĐ

0985.246.260