Danh mục sản phẩm

Cuộn cảm dán 7.4x7.4mm CD74

Sắp xếp theo:

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 10uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B9H15

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000174

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 33uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B10H16

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000175

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 220uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B9H17

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000177

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 100uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B9H17

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000176

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 330uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - B9H18

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000178

1.500 VNĐ

Mua ngay

CUỘN CẢM SMD 68uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A - X5H17

CUỘN CẢM SMD 68uH 7.4x7.4mm CD74R 0.4A

Mã: HH003863

1.500 VNĐ

0985.246.260