Danh mục sản phẩm

Đầu mỏ hàn

Sắp xếp theo:

Mua ngay

ĐẦU MỎ HÀN Hakko936 900M-T-2C - B9H23

ĐẦU MỎ HÀN Hakko936 900M-T-2C

Mã: HH000197

15.000 VNĐ

Mua ngay

ĐẦU MỎ HÀN XUNG - B9H25

ĐẦU MỎ HÀN XUNG

Mã: HH000237

1.500 VNĐ

Mua ngay

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-I - B9H16

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-I

Mã: HH000282

15.000 VNĐ

Mua ngay

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H21

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B

Mã: HH000283

15.000 VNĐ

Mua ngay

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K

Mã: HH000284

15.000 VNĐ

Mua ngay

ĐẦU GIA NHIỆT HAKKO936 A1321 - GIÁ

ĐẦU GIA NHIỆT HAKKO936 A1321

Mã: HH000530

38.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn 900M-T-3.2D / MŨI HÀN HAKKO 900M-T-3.2D - G6H12

Đầu mỏ hàn 900M-T-3.2D + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001977

15.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn No.907-T-B / Đầu Mũi Hàn No.907-T-B / Đầ mỏ…

Đầu mỏ hàn No.907-T-B ♦ Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002179

25.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn No.907-T-K / Đầu Mũi Hàn No.907-T-K / Đầu mỏ…

Đầu mỏ hàn No.907-T-K ♦ Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002180

28.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn No.907-T-I / Đầu Mũi Hàn No.907-T-I / Đầu mỏ…

Đầu mỏ hàn No.907-T-I ♦ Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002178

26.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn Hakko T12-IL-S5H18

Đầu mỏ hàn Hakko T12-IL

Mã: HH002403

95.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn Hakko T12-BC2 I6H1

Đầu mỏ hàn Hakko T12-BC2

Mã: HH002404

95.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn Hakko T12-K - S5H19

Đầu mỏ hàn Hakko T12-K

Mã: HH002405

95.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn BEST 900M-T-K (loại tốt) - C3H21

Đầu mỏ hàn BEST 900M-T Hàng đã được kiểm tra trước khi xuất kho.

Mã: HH002712

65.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn 900M-T-SK - K2H13

Đầu mỏ hàn 900M-T-SK ►Hình ảnh:

Mã: HH002821

19.000 VNĐ

Mua ngay

Tay hàn GORDAK đầu cắm cái

Tay hàn GORDAK đầu cắm sắt

Mã: HH002865

150.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn HAKIO 900M-T-B (loại tốt) - B10H22

Đầu mỏ hàn BEST 900M-T-B (loại tốt) -

Mã: HH004059

65.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn cho máy hàn 60W (sắt đặc) - X1H21

Đầu mỏ hàn cho máy hàn 60W (sắt đặc) - Đầu mỏ hàn dùng cho máy hàn 60W - Cấu tạo bằng sắt đặc nên chỉ dùng được cho máy hàn không dùng gốm tạo…

Mã: HH004161

10.000 VNĐ

Đầu mỏ hàn cho máy hàn 60W cong (sắt đặc) S5H9
Mua ngay

Đầu mỏ hàn cho máy hàn 60W cong (sắt đặc) S5H9

Đầu mỏ hàn cho máy hàn 60W cong (sắt đặc)

Mã: HH004210

15.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mỏ hàn Goot TQ77 TQ95 - GIÁ

Đầu mỏ hàn Goot TQ77

Mã: HH002677

140.000 VNĐ

0985.246.260