Danh mục sản phẩm

Đế ic chân tròn

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP28 NHỎ - S3H9

Đế IC chân tròn DIP28

Mã: HH002951

6.000 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP24 nhỏ - S3H7

Đế IC chân tròn DIP24

Mã: HH002950

5.000 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Đế IC chân tròn DIP20

Mã: HH002949

3.500 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP18 - S3H6

Đế IC chân tròn DIP18

Mã: HH002948

3.500 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP16 - S3H6

Đế IC chân tròn DIP16

Mã: HH002947

3.500 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP40 TO - S3H10

Đế IC To chân tròn DIP40

Mã: HH002945

7.500 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP32 TO - S3H9

Đế IC To chân tròn DIP32

Mã: HH002944

7.500 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP28 TO - S3H8

Đế IC To chân tròn DIP28

Mã: HH002943

6.000 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP24 TO - S3H8

Đế IC To chân tròn DIP24

Mã: HH002942

5.000 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Đế IC chân tròn DIP8

Mã: HH002941

1.500 VNĐ

Mua ngay

Đế IC chân tròn DIP14

Đế IC chân tròn DIP14

Mã: HH002940

3.500 VNĐ

0985.246.260