Danh mục sản phẩm

Điện trở băng cắm

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Trở băng 330 | A09-331 - E2H8

Trở băng 330 | A09-331 Sơ đồ chân:

Mã: HH000116

1.500 VNĐ

Mua ngay

Trở băng 1K | A09-102 - E2H10

Trở băng 1K | A09-102 Sơ đồ chân:

Mã: HH000118

1.500 VNĐ

Mua ngay

Trở băng 220 | A09-221 - E2H8

Trở băng 220 | A09-221 Sơ đồ chân:

Mã: HH000117

1.500 VNĐ

Mua ngay

Trở băng 4.7K | A09-472 - E2H12

Trở băng 4.7K | A09-472 Sơ đồ chân:

Mã: HH000121

1.500 VNĐ

Mua ngay

Trở băng 2.2K | A09-222 - E2H11

Trở băng 2.2K | A09-222 Sơ đồ chân:

Mã: HH000119

1.500 VNĐ

Mua ngay

Trở băng 10K | A09-103 - E2H12

Trở băng 10K | A09-103 Sơ đồ chân:

Mã: HH000120

1.500 VNĐ

Mua ngay

Trở Băng 5 chân 10K | A05-103 - TỦ E

Trở Băng 5 chân 10K | A05-104 + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001269

1.000 VNĐ

Mua ngay

Trở băng 470 | A09-471 - E2H10

Trở băng 470R | A09-471 Sơ đồ chân:

Mã: HH001498

1.500 VNĐ

Mua ngay

Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002726

1.500 VNĐ

0985.246.260