Danh mục sản phẩm

Điện trở băng dán 8P4R

Sắp xếp theo:

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 10K 5% 0603x4 -

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000821

3.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 4.7K 472 5% 0603x4 -

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000822

3.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 330R 331 5% 0603x4 -

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000823

3.000 VNĐ

Mua ngay
Mua ngay

ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 220R 5% 0603 - 1 chiếc

ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 220R 5% 0603

Mã: HH003058

3.000 VNĐ

Mua ngay
Mua ngay

ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 100R 5% 0603x4 -10 chiếc

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000824

3.000 VNĐ

0985.246.260