Danh mục sản phẩm

Điện trở công suất 100W

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Biến trở công suất RX20-T 100W 100R - TỦ E

Biến trở công suất RX20-T 100W 100R + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001073

80.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 1R - A6H25

Điện trở nhôm 1R 100W

Mã: HH002399

30.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 10R - A7H21

Điện trở nhôm 10R 100W

Mã: HH002526

30.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất tròn BC1 100R 100W - KHO I

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002715

290.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 100R - A7H23

ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 100W

Mã: HH002953

30.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 50R - A7H22

ĐIỆN TRỞ NHÔM 50R 100W

Mã: HH002954

30.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất 1K5 100W

Biến trở công suất 1K5 100W

Mã: HH003362

85.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 1K 100W - A7H24

Điện trở nhôm RX24 1K 100W

Mã: HH004159

29.000 VNĐ

0985.246.260