Danh mục sản phẩm

Điện trở công suất 20-25W

Sắp xếp theo:

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 200R/20W / Điện trở 200R 20W- TỦ E

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 200R/20W + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm: + Download datasheet:

Mã: HH001071

5.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 10R/20W - / Điện trở 10R 20WTỦ E

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 10R/20W + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm: + Download datasheet:

Mã: HH001070

5.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 10R 25W - A4H23

Điện trở nhôm RX24 10R 25W

Mã: HH004151

14.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 0.1R 25W - A4H21

Điện trở nhôm RX24 0.1R 25W

Mã: HH004152

14.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 10K 25W - A5H21

Điện trở nhôm RX24 10K 25W

Mã: HH004153

14.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 100R 25W - A4H24

Điện trở nhôm RX24 100R 25W

Mã: HH004154

14.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 1R 25W - A4H22

Điện trở nhôm RX24 1R 25W

Mã: HH004155

14.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 1K 25W - A4H25

Điện trở nhôm RX24 1K 25W

Mã: HH004186

15.000 VNĐ

0985.246.260