Danh mục sản phẩm

Điện trở công suất 50W

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Biến trở công suất RX20-T 50W 100R - TỦ E

Biến trở công suất RX20-T 50W 100R + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001072

55.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 10R - A5H24

ĐIỆN TRỞ NHÔM 10R 50W

Mã: HH002652

18.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 220R-A6H22

ĐIỆN TRỞ NHÔM 50W 220R

Mã: HH002656

18.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 47R- A5H25

ĐIỆN TRỞ NHÔM 50W 47R

Mã: HH002657

18.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E

Biến trở công suất 50R 50W + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002664

55.000 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - A6H21

ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 50W

Mã: HH002955

18.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất tròn 1K5 50W

Biến trở công suất tròn 1K5 50W

Mã: HH003222

190.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất tròn 150R 50W

Biến trở công suất tròn 150R 50W

Mã: HH003223

190.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 1R 50W - A5H23

Điện trở nhôm RX24 1R 50W

Mã: HH004156

18.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 0.5R 50W - A5H22

Điện trở nhôm RX24 0.5R 25W

Mã: HH004157

18.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 1K 50W - A6H23

Điện trở nhôm RX24 1K 50W

Mã: HH004158

18.000 VNĐ

Mua ngay

Điện trở nhôm RX24 10K 50W - A6H24

Điện trở nhôm RX24 10K 50W

Mã: HH004160

18.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất tròn 30R 50W

Biến trở công suất 30R/50W .

Mã: HH004773

190.000 VNĐ

Mua ngay

Biến trở công suất tròn 50R/50W

Biến trở công suất 50R/50W .

Mã: HH002714

190.000 VNĐ

0985.246.260