Danh mục sản phẩm

Điện trở công suất 5W

Sắp xếp theo:

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 100R - 5W / Điện trở 100R 5W…

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 100R - 5W + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000912

1.300 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.5R - 5W / Điện trở 0.5R 5W-…

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.5R - 5W + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000914

1.300 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 10R - 5W / Điện trở 10R 5W-…

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 10R - 5W + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000913

1.500 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.47R - 5W / Điện trở 0.47R 5W-…

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.47R - 5W + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002452

1.300 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 220R - 5W / ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT…

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 220R - 5W + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002729

1.300 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0,1R - 5W / ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT…

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0,1R - 5W + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002730

1.300 VNĐ

Mua ngay

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.33R - 5W - Tủ E

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.33R - 5W

Mã: HH003303

1.300 VNĐ

0985.246.260