Danh mục sản phẩm

Điện trở dán 2512 5% 1W

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 1K - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 1K - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003817

800 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 1R - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 1R - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003818

500 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 180R - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 180R - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003819

800 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 100K - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 100K - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003820

800 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 100R - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 100R - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003821

500 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 0.1R 0R1 - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 0.1R 0R1 - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003822

800 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 1M - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 1M - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003823

800 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 10R - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 10R - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003824

500 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 330R - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 330R - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003825

800 VNĐ

Mua ngay

Điện trở SMD 2512 5% 10K - 1W

Điện trở SMD 2512 5% 10K - 1W - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003826

800 VNĐ

0985.246.260