Danh mục sản phẩm

Diode chỉnh lưu cầu

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Diode cầu dẹt KBP206 2A 600V - B6H15(KB3H3)

Diode cầu dẹt 2A KBP206 Dowload datasheet

Mã: HH000232

1.500 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu dẹt RS507 5A 1000V - B6H16(KB3H3)

Diode cầu dẹt 5A RS507 download datasheet

Mã: HH000568

4.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu dẹt KBP310 (3A/1000V) / Diode cầu 3A - B6H23 (KB3H3)

Diode cầu dẹt KBP310 (3A/1000V) Dowloads datasheet

Mã: HH000637

2.500 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu KBPC5010 50A 1000V - B6H19(KB3H3)

Diode cầu 50A KBPC5010 Download datasheet

Mã: HH000712

15.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu 1A DB107 700V - B6H21

Diode cầu 1A DB107 700V Download datasheet

Mã: HH000767

1.000 VNĐ

Mua ngay

Diode Cầu KBPC2510 25A 1000V - B6H18(KB3H3)

Diode Cầu 25A - KBPC2510 + Download datasheet:

Mã: HH001130

12.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu vuông KBPC1010 10A 1000V - B6H17(KB3H3)

Diode cầu dẹt 10A - KBPC1010 + Download datasheet:

Mã: HH001129

5.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu tròn 2A 2W10 - B6H15

Diode cầu tròn 2A 2W10 + Download datasheet:

Mã: HH001237

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu MB10S 0.5A 1000V - SOIC4 - B6H22

Diode cầu MB10S 0.5A 1000V + Download datasheet

Mã: HH001309

800 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu KBL608 - 6A/800V - B6H24 (KB3H3)

Diode cầu KBL608 - 6A/800V + Download datasheet

Mã: HH001327

6.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu DB107S 1A 700V - SMD - B6H14

Diode cầu DB107S 1A 700V Download datasheet

Mã: HH001530

1.000 VNĐ

Mua ngay

Diode Cầu 25A 1000V GBJ2510 - G5H1(KB3H3)

Diode Cầu 25A 1000V GBJ2510

Mã: HH001835

9.000 VNĐ

Mua ngay

DIODE CẦU DẸT KBU1010 10A 1000V - G5H5(KB3H3)

DIODE CẦU DẸT KBU1010 KBU-1010 10A

Mã: HH002051

8.000 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu cầu MB6M 0.5A 600V - F5H12

Diode cầu MB6M

Mã: HH002222

1.000 VNĐ

Mua ngay
Mua ngay

Diode cầu dẹt 50A 1000V - RBV5006 - S3H11

Diode cầu dẹt 50A 1000V - RBV5006 DATA SHEET: Tại Đây

Mã: HH003272

15.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu DB207S 2A 700V - SMD - X3H7

Diode cầu DB207S 2A 700V - SMD - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003428

1.500 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu S50VB100 50A 1000V - A3H25

Diode cầu S50VB100 50A 1000V -

Mã: HH003929

28.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu KBL406 4A 400V - A2H23

Diode cầu KBL406 - 4A 400V - - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003933

3.500 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu GBJ1510 15A 1000V - A2H24

Diode cầu GBJ1510 - 15A 1000V - - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003934

8.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu GBJ3510 35A 1000V - J2H24

Diode cầu GBJ3510 - 35A 1000V - - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003935

11.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu KBU808 8A 800V - J2H25

Diode cầu KBU808 - 8A 800V - - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003936

6.000 VNĐ

Mua ngay

Diode cầu MB6S 600V 0.5A SMD -

Diode cầu MB6S 600V 0.5A SMD - - Datasheet: Tại đây

Mã: HH003941

1.000 VNĐ

0985.246.260