Danh mục sản phẩm

Diode chỉnh lưu đơn

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Diode chỉnh lưu FR207 2A 1000V / Diode FR207 - B6H11(KB3H3)

Diode chỉnh lưu 2A FR207 .

Mã: HH000166

400 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu 1N4007 1A 1000V / Diode 1N4007 - B6H8(KB3H3)

Diode chỉnh lưu 1A 1N4007

Mã: HH000167

200 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu 1N5408 3A 1000V / Diode 1N5408 - B6H9(KB3H3)

Diode chỉnh lưu 3A - 1N5408 Dowloads datasheet

Mã: HH000636

700 VNĐ

Mua ngay

Diode 50A 1000V ZP50A / Diode chỉnh lưu 50A ZP50A - G5H2(KB3H3)

Diode 50A 1000V ZP50A + Download datasheet:

Mã: HH001064

65.000 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu 1N4007 SMD M7 -

Diode chỉnh lưu 1N4007 SMD M7

Mã: HH001238

200 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu FR307 3A 1000V - B6H12(KB3H3)

Diode FR307 - 3A + Download datasheet.

Mã: HH001355

900 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu 1N4001 1A 50V / Diode 1N4001 - B6H7(KB3H3)

Diode chỉnh lưu 1A 1N4001

Mã: HH001407

200 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu 5A 100V SR5100 / Diode SR5100 - B6H12(KB3H3)

Diode chỉnh lưu 5A 100V SR5100 / Diode SR5100 + dowload datasheet .

Mã: HH001559

1.500 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu 10A 1000V 10A10 - J3H20

Diode chỉnh lưu 10A 1000V 10A10

Mã: HH002054

1.800 VNĐ

Mua ngay

Diode 100A 1600V ZP100A / Diode chỉnh lưu 100A ZP100A - -J5H18

Diode 100A 1600V ZP100A .

Mã: HH002741

170.000 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu 1N4002 100V-1A - J3H18

Diode chỉnh lưu 1N4002 100V-1A

Mã: HH002790

500 VNĐ

Mua ngay

Diode 200A 5000V ZP200A / Diode chỉnh lưu 200A ZP200A - i8H20

Diode 200A 5000V ZP200A Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003117

290.000 VNĐ

Mua ngay

Diode chỉnh lưu 20A 1000V 20A10 - J3H22

Diode chỉnh lưu 20A 1000V 20A10 - - Datasheet: Đang cập nhật

Mã: HH003942

3.500 VNĐ

0985.246.260