Danh mục sản phẩm

Ghen co -ghen nhiệt

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Ống ghen co nhiệt 1 mm - dài 1 mét -

Ống ghen co nhiệt 1 mm - dài 1 mét

Mã: HH000737

1.000 VNĐ

Mua ngay

Ống ghen co nhiệt 3 mm - dài 1 mét -

Ống ghen co nhiệt 3 mm - dài 1 mét

Mã: HH000738

1.700 VNĐ

Mua ngay

Ống ghen co nhiệt 5 mm - dài 1 mét -

Ống ghen co nhiệt đường kính 5mm - dài 1 mét

Mã: HH000739

2.500 VNĐ

Mua ngay

Ống ghen co nhiệt 2 mm - dài 1 mét -

Ống ghen co nhiệt đường kính 2mm - dài 1 mét

Mã: HH002013

1.500 VNĐ

Mua ngay

Ống ghen co nhiệt 4 mm - dài 1 mét -

Ống ghen co nhiệt đường kính 4mm - dài 1 mét

Mã: HH002012

2.000 VNĐ

Mua ngay

Ống ghen co nhiệt 10 mm - dài 1 mét -

Ống ghen co nhiệt đường kính 10mm - dài 1 mét

Mã: HH002185

3.800 VNĐ

Mua ngay

ống ghen cách điện sợi thủy tinh 5mm

Ống ghen cách điện sợi thủy tinh 5mm

Mã: HH002587

6.000 VNĐ

Mua ngay

ống ghen cách điện sợi thủy tinh 2mm

Ống ghen cách điện sợi thủy tinh 2mm

Mã: HH002588

4.000 VNĐ

Mua ngay

Ống ghen co nhiệt màu đỏ 10 mm - dài 1 mét

Ống ghen co nhiệt màu đỏ 10 mm - dài 1 mét

Mã: HH002959

3.800 VNĐ

Mua ngay

Ống ghen co nhiệt màu đỏ 3 mm - dài 1 mét

Ống ghen co nhiệt 3 mm - dài 1 mét

Mã: HH002960

1.700 VNĐ

0985.246.260