Danh mục sản phẩm

Header / Terminal 3.81mm

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Header 3 3.81mm / EDG 3 Cong 3.81mm - D5H1

Header 3 3.81mm / EDG 3 Cong 3.81mm

Mã: HH002275

3.000 VNĐ

Mua ngay

Header 2 3.81mm / EDG 2 Cong 3.81mm - D5H1

Header 2 3.81mm / EDG 2 Cong 3.81mm

Mã: HH002274

2.000 VNĐ

Mua ngay

Header 4 3.81mm / EDG 4 Cong 3.81mm - D5H2

Header 4 3.81mm / EDG 4 Cong 3.81mm

Mã: HH002276

4.000 VNĐ

Mua ngay

Header 6 3.81mm / EDG 6 Cong 3.81mm - D5H3

Header 6 3.81mm / EDG 6 Cong 3.81mm

Mã: HH002277

6.000 VNĐ

Mua ngay

Header 8 3.81mm / EDG 8 Cong 3.81mm - D5H4

Header 8 3.81mm / EDG 8 Cong 3.81mm

Mã: HH002278

8.000 VNĐ

Mua ngay

Header 5 3.81mm / EDG 5 Cong 3.81mm - D5H2

Header 5 3.81mm / EDG 5 Cong 3.81mm

Mã: HH002388

5.000 VNĐ

Mua ngay

Header 7 3.81mm / EDG 7 Cong 3.81mm - D5H3

Header 7 3.81mm / EDG 7 Cong 3.81mm

Mã: HH002389

7.000 VNĐ

Mua ngay

Header 10 3.81mm / EDG 10 Cong 3.81mm - D5H5

Header 10 3.81mm / EDG 10 Cong 3.81mm

Mã: HH002390

10.000 VNĐ

Mua ngay

Header 9 3.81mm / EDG 9 Cong 3.81mm - D5H4

Header 9 3.81mm / EDG 9 Cong 3.81mm

Mã: HH002391

9.000 VNĐ

0985.246.260