Danh mục sản phẩm

Header / Terminal 5.08mm

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Cầu đấu 3 chân KF301-3P 5.08mm - HED 3 - D7H4

Header 3 chân KF301-3P 5.08mm - HED 3

Mã: HH000113

2.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 chân KF301-2P 5.08mm - HED 2 - D7H3

Header 2 chân KF301-2P 5.08mm - HED 2

Mã: HH000112

1.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 5.08mm EDG5.08-2P CONG - D8H10

HED 2 EDG5.08-2P CONG

Mã: HH000882

2.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 3 5.08mm EDG5.08-3P CONG - D8H11

HED 3 EDG5.08-3P CONG

Mã: HH000883

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 6 5.08mm EDG5.08-6P CONG - D8H14

HED 6 EDG5.08-6P CONG

Mã: HH000885

5.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 4 EDG5.08-4P CONG - D8H12

HED 4 EDG5.08-4P CONG

Mã: HH000884

3.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 8 EDG5.08-8P CONG - D8H16

HED 8 EDG5.08-8P CONG

Mã: HH000886

6.400 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 10 EDG5.08-10P CONG - D8H18

HED 10 EDG5.08-10P CONG

Mã: HH000887

8.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 5.08mm EDG5.08-2P THẲNG - D8H1

HED 2 EDG5.08-2P THẲNG

Mã: HH001200

2.000 VNĐ

Mua ngay

HEADER 10 5.08mm EDG5.08-10P THẲNG - D8H9

HEADER 10 EDG5.08-10P THẲNG

Mã: HH001199

8.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 4 EDG5.08-4P THẲNG - D8H3

HED 4 EDG5.08-4P THẲNG

Mã: HH001202

3.700 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 5 5.08mm EDG5.08-5P THẲNG - D8H4

HED 5 EDG5.08-5P THẲNG

Mã: HH001203

4.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 3 EDG5.08-3P THẲNG - D8H2

HED 3 EDG5.08-3P THẲNG

Mã: HH001201

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 6 EDG5.08-6P THẲNG - D8H5

HED 6 EDG5.08-6P THẲNG

Mã: HH001204

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 7 5.08mm EDG5.08-7P THẲNG - D8H6

HED 7 EDG5.08-7P THẲNG

Mã: HH001205

5.800 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 8 EDG5.08-8P THẲNG - D8H7

HED 8 EDG5.08-8P THẲNG

Mã: HH001206

6.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 5 5.08mm EDG5.08-5P CONG - D8H13

HED 5 EDG5.08-5P CONG

Mã: HH001207

4.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 KF128-2P 5.08mm / Hed 2 KF128-2P - D7H5

Hed 2 KF128-2P/Terminal 2 KF128-2P

Mã: HH001632

1.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 3 KF128-3P 5.08mm / Hed 3 KF128-3P - D7H6

Hed 3 KF128-3P/Terminal 3 KF128-3P

Mã: HH001633

2.000 VNĐ

0985.246.260