Danh mục sản phẩm

Header / Terminal 9.5mm (HB9500)

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-2P /DC49 - 9.5mm 2P- s1H8

Connecter HB9500-2P /DC49 - 9.5mm 2P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003208

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P s1H9

Connecter HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003209

4.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P -…

Connecter HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003210

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P -…

Connecter HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003211

6.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P -…

Connecter HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003212

6.700 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P -…

Connecter HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003213

8.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P -…

Connecter HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003214

10.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P - s1H15

Connecter HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003215

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P s1H16

Connecter HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003216

4.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P - s1H17

Connecter HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003217

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P - s1H18

Connecter HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003218

6.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-7P /DC49 - 9.5mm 7P s1H19

Connecter HB9500-7P /DC49 - 9.5mm 7P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003219

7.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P s1H20

Connecter HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003220

8.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P s2H20

Connecter HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003221

10.000 VNĐ

0985.246.260