Danh mục sản phẩm

IC GIAO TIẾP & MẠNG

Sắp xếp theo:

Mua ngay

IC MAX232 DIP16 - F3H11

IC MAX232 DIP16 - DATASHEET: TẠI ĐÂY IC MAX232 là chuẩn giao tiếp nối tiếp dùng định dạng không đồng bộ, kết nối nhiều nhất hai thiết bị, chiều dài kết nối nằm trong khoảng…

Mã: HH000051

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX485EPA DIP8 - F3H11

IC MAX485EPA DIP8

Mã: HH000289

4.500 VNĐ

Mua ngay

IC PL2303HX - F9H7

IC PL2303HX - Datasheet: Tại đây

Mã: HH000293

12.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX813 - DIP8 - F3H12

IC MAX813 - DIP8

Mã: HH000576

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX3232 - SMD - F9H6

IC MAX3232 - SMD + Điện áp hoạt động 3-5,5V. + Download datasheet . + Sơ đồ chân:

Mã: HH000754

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX232 SOP-16 - F9H5

IC MAX232 SOP-16

Mã: HH000815

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN

Mã: HH000816

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX1485E -

IC MAX1485E

Mã: HH000953

48.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX3232 - DIP - F3H12

IC MAX3232 - DIP + Điện áp hoạt động 3-5,5V. + Download datasheet . + Sơ đồ chân: .

Mã: HH001311

3.800 VNĐ

Mua ngay

IC SDRAM HY57V561620FTP 256Mbit TSOP54 - F9H4

IC SDRAM HY57V561620FTP 256Mbit TSOP54 + Download datasheet

Mã: HH001310

55.000 VNĐ

Mua ngay

IC ETHERNET ENC28J60 I/SO - F9H7

IC ETHERNET ENC28J60 I/SO

Mã: HH001399

52.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX14803 - F9H6

IC MAX14803 + Download datasheet

Mã: HH001426

310.000 VNĐ

Mua ngay

MAX7219CNG DIP24 - F5H9

MAX7219CNG DIP24 + Thường ứng dụng trong các mạch: . + Dowload Datasheet

Mã: HH001571

13.000 VNĐ

Mua ngay

IC SP485 DIP8 chính hãng SIPEX - F4H20

IC SP485 DIP8 chính hãng SIPEX

Mã: HH001803

17.000 VNĐ

Mua ngay

IC SP232 DIP16 chính hãng SIPEX thay thế Max232 - F4H20

IC SP232 DIP16 chính hãng SIPEX thay thế Max232

Mã: HH001802

14.000 VNĐ

Mua ngay

IC SN75175N - F5H7

IC SN75175N ► Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002315

17.000 VNĐ

Mua ngay

IC giao tiếp CAN 82C250Y SOP-8 hãng NXP - E1H4

IC giao tiếp CAN 82C250Y SOP-8 hãng NXP .

Mã: HH002571

21.000 VNĐ

Mua ngay

IC SP232EEN SOP16 thay thế max232 chính hãng SIPEX - F9H13

IC SP232EEN SOP16 thay thế max232 chính hãng SIPEX .

Mã: HH002680

9.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX813L SMD - E1H6

IC MAX813L SMD + Điện áp hoạt động 1.2 - 5,5V. + Download: download " datasheet "

Mã: HH002811

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC SP3232EEN SOP16 chính hãng SIPEX - K4H20

IC SP3232EEN SOP16 chính hãng SIPEX .

Mã: HH002881

12.000 VNĐ

Mua ngay

IC MCP6002I I/SN chính hãng Microchip - K4H20

IC MCP6002I I/SN chính hãng Microchip

Mã: HH002896

8.000 VNĐ

Mua ngay

IC MAX809 SMD - X1H3

IC SMD MAX809 sot-23 .

Mã: HH002930

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC SP485 SOP8 tương đương Max485 chính hãng Sipex - i7H7

IC SP485 SMD Datasheet: Tại đây

Mã: HH003116

7.000 VNĐ

Mua ngay

IC chức năng A42S TP358TP-SR - B7H8

IC A42S -

Mã: HH003876

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC SP3485 3.3V SOP8 chính hãng Sipex / SP3485EEN - X5H19

IC SP3485 3.3V SOP8 / SP3485EEN - Datasheet: Tại Đây • Bộ thu phát RS-485 và RS-422 • Hoạt động từ một nguồn cung cấp + 3,3V • Khả năng tương tác với logic +…

Mã: HH004015

5.000 VNĐ

0985.246.260