Danh mục sản phẩm

IC HỌ 74XX – IC LOGIC

Sắp xếp theo:

Mua ngay

IC 74HC00 DIP14 - F1H14

IC 74HC00 DIP14

Mã: HH000029

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC02 DIP14 - F1H14

IC 74HC02 DIP14

Mã: HH000030

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC08 DIP14 - F1H15

IC 74HC08 DIP14

Mã: HH000032

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC32 DIP14 - F2H1

IC 74HC32 DIP14

Mã: HH000033

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC74 DIP14 - F2H2

IC 74HC74 DIP14

Mã: HH000034

5.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC151 DIP16 - F2H4

IC 74HC151 DIP16

Mã: HH000036

10.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC138 DIP16 - F2H4

IC 74HC138 DIP16

Mã: HH000035

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC165 DIP16 - F2H5

IC 74HC165 DIP16 . + Download datasheet

Mã: HH000038

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC175 DIP16 - F2H6

IC 74HC175 DIP16 - DataSheet: Tại Đây

Mã: HH000039

8.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC157 DIP16 - F2H4

IC 74HC157 DIP16 + Download datasheet

Mã: HH000037

6.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC245 DIP20 - F2H7

IC 74HC245 DIP20 - DataSheet: Tại Đây

Mã: HH000040

4.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC573 DIP20 - F2H8

IC 74HC573 DIP20 -DataSHeet: Tại Đây

Mã: HH000042

5.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC273 DIP20 - F2H8

IC 74HC273 DIP20

Mã: HH000041

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC595 DIP16 - F2H9

IC 74HC595 DIP16 - DataSheet: TẠi Đây

Mã: HH000043

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS47 DIP16 - F2H1

IC 74LS47 DIP16 - DataSheet: TẠi Đây

Mã: HH000044

11.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS85 DIP16 - F2H2

IC 74LS85 DIP16 - DataSheet: TẠi Đây

Mã: HH000046

8.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS83 DIP16 - F2H2

IC 74LS83 DIP16 - DataSheet: TẠi Đây

Mã: HH000045

10.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS86 DIP14 - F2H3

IC 74LS86 DIP14

Mã: HH000047

5.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC174 DIP16 - F2H5

IC 74HC174 DIP16 - DataSheet: Tại ĐÂy

Mã: HH000048

8.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS192 DIP16 - F2H6

IC 74LS192 DIP16 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000049

16.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS193 DIP16 - F2H6

IC 74LS193 DIP16 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000050

17.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC4050D - SO16 - F8H4

IC 74HC4050D - SO16 + Dowload datasheet:

Mã: HH000845

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC164 - SO14 - F7H15

IC 74HC164 - SO14 + Download datasheet:

Mã: HH000848

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC04 SOP-14 - F7H9

IC 74HC04 SOP-14 + Download datasheet:

Mã: HH000847

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC138 - SO16 - F7H14

IC 74HC138 - SO16 + Download datasheet:

Mã: HH000850

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC32 - SO14 - F7H11

IC 74HC32 - SO14 + Download datasheet:

Mã: HH000849

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC74 - SO14 - F8H12

IC 74HC74 - SO14 + Download datasheet:

Mã: HH000852

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC573 TSSOP-20 - F8H3

IC 74HC573 TSSOP-20

Mã: HH000851

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC595 - SO16 - F8H4

Mã: HH000853

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS194 -DIP16 - F2H7

IC 74LS194 -DIP16 - Điện áp hoạt động: 5V + Download datasheet:

Mã: HH001094

14.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS283 - DIP16 - F2H8

IC 74LS283 - DIP16 + Download datasheet:

Mã: HH001095

15.000 VNĐ

Mua ngay

IC SN74HC14 - DIP16 - F1H15

IC SN74HC14 - DIP16 + Download datasheet:

Mã: HH001171

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC SN74HC14 - SMD - F7H10

IC SN74HC14 - SMD + Download datasheet:

Mã: HH001288

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC245 - TSSOP20 - F8H2

IC 74HC245 - TSSOP20 + Download datasheet

Mã: HH001289

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC157 - SMD - F7H14

IC 74HC157 - SMD + Download datasheet

Mã: HH001328

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC SMD 74HC165 SOP16 - F7H15

IC 74HC165 - SMD . + Download datasheet

Mã: HH001330

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC02 - SMD - F7H9

IC 74HC02 - SMD + Download datasheet

Mã: HH001338

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC86 - SMD - F7H13

IC 74HC86 - SMD + Download datasheet

Mã: HH001337

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC00 - SMD/SOT402-1 - F1H14

IC 74HC00 - SMD/SOT402-1 + Download datasheet.

Mã: HH001356

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC08 - SMD - F7H10

IC 74HC08 - SMD + Download datasheet .

Mã: HH001357

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC125 - DIP14 - F2H3

IC 74HC125 - DIP14 + Download datasheet.

Mã: HH001456

6.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC139 DIP16 - F2H9

IC 74HC139 DIP16

Mã: HH002177

4.500 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS90 - F2H3

IC 74LS90

Mã: HH002242

10.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC125D sop14 - F9H13

IC 74HC125D sop14

Mã: HH002469

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 .

Mã: HH002701

14.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC04 DIP14 - F1H14

IC 74HC04 DIP14

Mã: HH000031

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003290

12.000 VNĐ

Mua ngay

IC 74HC245 - SOP20 - D7H25

IC 74HC245 - SOP20 + Download datasheet

Mã: HH003432

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC hiển thị led 7 thanh 74LS247 - G5H16

IC 74LS247 - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003901

11.000 VNĐ

0985.246.260