Danh mục sản phẩm

IC HỌ CD/HCF/HEF

Sắp xếp theo:

Mua ngay

IC CD4013 DIP14 - F1H9

IC CD4013 DIP14

Mã: HH000596

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4011 DIP14 - F1H9

IC CD4011 DIP14 - Datasheet: Tại đây .

Mã: HH000785

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC HCF4049 DIP16 - F1H10

IC HCF4049 DIP16 . + Download datasheet

Mã: HH000803

5.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4094- DIP16 - F1H13

IC CD4094- DIP16 - Điện áp hoạt động VDD: 0 to 20V: - Download datasheet.

Mã: HH000807

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4047 DIP14 - F1H10

IC CD4047 DIP14 + Download datasheet

Mã: HH000834

7.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4094 - SO16 - F7H8

IC CD4094 - SO16 + Download datasheet:

Mã: HH000854

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4017 - SO - F7H4

IC CD4017 - SO + Download datasheet:

Mã: HH000855

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4053 DIP16 - F1H11

IC CD4053 DIP16 - Điện áp hoạt động: 0 - 20V. - Điện áp đầu vào input digital: 3 - 20V. - Điện áp đầu vào input analog:20Vp-p. + Download datasheet:

Mã: HH001092

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4046 - DIP16 - F1H12

IC CD4046 - DIP16 . + Download datasheet

Mã: HH001297

4.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4047 - SMD - F7H5

IC CD4047 - SMD . + Download datasheet

Mã: HH001329

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC HCF4049 - SMD - F7H5

IC HCF4049 - SMD . + Download datasheet

Mã: HH001336

5.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4013 - SMD - F7H4

IC CD4013 - SMD

Mã: HH001339

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4011 - SMD - F7H4

IC CD4011 - SMD .

Mã: HH001341

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4511 DIP16 - F1H13

IC CD4511 DIP16 + Download datasheet

Mã: HH001444

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4017 DIP16 - F1H9

Mã: HH001446

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4093 DIP14 - F1H13

IC CD4093 DIP14 - Datasheet: Tại đây

Mã: HH001553

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4050BE DIP-16 - F1H10

IC CD4050BE DIP-16 - Điện áp làm việc: 3-15V. - Dòng điện tiêu thụ:120µA. - Điện áp Input: 0-15V - Điện áp ouput: 0- VDD. + Ứng dụng: - được ứng dụng để làm trong…

Mã: HH001582

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4072 DIP14 - F1H11

IC CD4072 DIP14 . + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001706

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4046 DIP14 - F1H12

IC CD4046 DIP14 . + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001707

5.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4077/ IC CD4077-F5H6

IC CD4077/ IC CD4077 . + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001824

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4068/ CD4068BE - F5H9

IC CD4068/ CD4068BE

Mã: HH001828

7.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4060 DIP16 F4H14

IC CD4060 DIP16

Mã: HH001976

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4040 - F5H6

IC CD4040

Mã: HH002305

5.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4066 - F5H6

IC CD4066

Mã: HH002304

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC HEF4081BT - F7H7

IC HEF4081BT

Mã: HH002626

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC CD4020 DIP16 - E1H2

IC CD4020 DIP16 .

Mã: HH002696

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4052 DIP16 - E1H3

IC CD4052 DIP16 .

Mã: HH002698

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4051 DIP16 - E1H2

IC CD4051 DIP16 .

Mã: HH002697

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4071 DIP14 - E1H3

IC CD4071 DIP14 .

Mã: HH002699

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

IC CD4073BE - DIP14 .

Mã: HH002812

9.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

IC CD4043BE - DIP16

Mã: HH002813

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4023BE DIP14 - K4H13

IC CD4023BE DIP14 .

Mã: HH002879

7.000 VNĐ

Mua ngay

IC CD4027 DIP16 - B5H23

IC CD4027 DIP16 - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH004008

5.000 VNĐ

0985.246.260