Danh mục sản phẩm

IC NHỚ

Sắp xếp theo:

Mua ngay

IC EEPROM 24C08 DIP8 - F3H6

IC EEPROM 24C08 DIP8 + Dowload datasheet

Mã: HH000292

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 24C16 - DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C16 - DIP8 + Download datasheet:

Mã: HH001082

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 24C256 - DIP8 - F3H8

IC EEPROM 24C256 - DIP8 + Download datasheet:

Mã: HH001083

10.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 24C512 - DIP8 - F3H8

IC EEPROM 24C512 - DIP8 + Download datasheet:

Mã: HH001084

30.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 24C02 SOP8 - F9H1

IC EEPROM 24C02 SOP8 + Dowload datasheet

Mã: HH001294

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 24C256 - SMD - F9H3

IC EEPROM 24C256 - SMD + Download datasheet:

Mã: HH001295

8.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 24C04 DIP8 - F3H6

IC EEPROM 24C04 DIP8 + Dowload datasheet

Mã: HH001499

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 24C64 AT24C64 SOP8 - F9H2

IC EEPROM 24C64 AT24C64 SOP8

Mã: HH001750

3.500 VNĐ

Mua ngay

AT27C256R/ AT 27C256R - F5H8

AT27C256R/ AT 27C256R + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001826

100.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 25Q16 / W25Q16 - F10H13

IC EEPROM 25Q16 / W25Q16 + Download datasheet: " Tại đâ y ".

Mã: HH002084

16.000 VNĐ

Mua ngay

IC EPROM 93C46 - F6H10

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002454

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC EPROM 93C66 SOP8 - F6H10

IC EPROM 93C66 SOP8

Mã: HH002456

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC EPROM 93C56 - F6H10

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002455

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 .

Mã: HH002692

3.500 VNĐ

0985.246.260