Danh mục sản phẩm

Jack GX12

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Jack GX12-7P 7 chân - X2H19

Jack GX12-7P 7 chân - Kích thước lỗ ren: 11mm, nên bắt vào vỏ lỗ 12mm

Mã: HH003412

21.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX12-2P 2 chân - X3H3

Jack GX12-2P 2 chân - Kích thước lỗ ren: 11mm, nên bắt vào vỏ lỗ 12mm

Mã: HH003421

9.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX12-3P 3 chân - X3H4

Jack GX12-3P 3 chân - Kích thước lỗ ren: 11mm, nên bắt vào vỏ lỗ 12mm

Mã: HH003422

10.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX12-4P 4 chân - X3H4

Jack GX12-4P 4 chân - Kích thước lỗ ren: 11mm, nên bắt vào vỏ lỗ 12mm

Mã: HH003423

11.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX12-5P 5 chân - X3H5

Jack GX12-5P 5 chân - Kích thước lỗ ren: 11mm, nên bắt vào vỏ lỗ 12mm

Mã: HH003424

12.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX12-6P 6 chân - X3H5

Jack GX12-6P 6 chân - Kích thước lỗ ren: 11mm, nên bắt vào vỏ lỗ 12mm

Mã: HH003425

13.000 VNĐ

0985.246.260