Danh mục sản phẩm

JUMP - CẦU ĐẤU - CONNECTOR

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Đầu jack XH2.54 cong 5p - 2.54mm - D6H12

Đầu connecter cong 5p - 2.54mm

Mã: HH001125

400 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu tiếp địa 10 ốc - i10H6

Cầu đấu tiếp địa 10 ốc

Mã: HH003179

21.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu tiếp địa 5 ốc - i10H7

Cầu đấu tiếp địa 5 ốc

Mã: HH003180

12.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 3 TB-2503 600V 25A i8H6

Cầu Đấu 3 TB-2503 600V 25A + Tên Sản Phẩm: TB2503. + Số Mối Đấu: 3 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 25A.

Mã: HH002994

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 6 TB-2506 600V 25A i8H7

Cầu Đấu 6 TB-2506 600V 25A + Tên Sản Phẩm: TB2506. + Số Mối Đấu: 6 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 25A.

Mã: HH002995

9.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A + Tên Sản Phẩm: TB2512. + Số Mối Đấu: 12 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 25A.

Mã: HH002996

13.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 4 TB-2504 600V 25A - S5H13

Cầu Đấu 4 TB-2504 600V 25A - Điện áp max: 600V - Dòng max: 25A

Mã: HH003340

6.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A i8H11

Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1508. + Số Mối Đấu: 8 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH002992

10.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 3 TB-1503 600V 15A i8H9

Cầu Đấu 3 TB-1503 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1503. + Số Mối Đấu: 3 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH002997

4.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A - S4H18

Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1504. + Số Mối Đấu: 4 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH002998

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 6 TB-1506 600V 15A i8H10

Cầu Đấu 6 TB-1506 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1506. + Số Mối Đấu: 6 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH002999

6.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A i8H12

Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1512. + Số Mối Đấu: 12 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH003000

8.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu Đấu 12 TB-1512 600V 15A i8H13

Cầu Đấu 12 TB-1512 600V 15A + Tên Sản Phẩm: TB1512. + Số Mối Đấu: 12 mối. + Điện Áp định mức: 600V. + Dòng định mức: 15A.

Mã: HH003001

10.000 VNĐ

Mua ngay

Jump cái thẳng đơn 1x40 2.54mm / Jump đơn cái 2.54mm -…

Jump cái thẳng đơn 1x40 2.54mm / Jump đơn cái 2.54mm

Mã: HH000234

1.500 VNĐ

Mua ngay

Jump cái tròn đơn 1x40 2.54mm / Jump tròn 2.54mm - D2H19

Jump cái tròn đơn 1x40 2.54mm / Jump tròn 2.54mm

Mã: HH000251

4.000 VNĐ

Mua ngay

Jump cái đơn cong 2.54mm / Jump cái 2.54mm / Jump đơn…

Jump cái đơn cong 2.54mm

Mã: HH002004

3.800 VNĐ

Mua ngay

Jump cái kép 2x40 2.54mm - D2H18

Jump cái kép 2x40 2.54mm

Mã: HH002923

3.000 VNĐ

Mua ngay

Jump cái dài 6 chân 2.54mm - X1H17

Jump cái dài 6 chân 2.54mm Chiều dài phần nhựa: 8.4mm Chiều dài phần chân đồng: 11mm Khoảng cách chân: 2.54mm

Mã: HH003367

1.500 VNĐ

Mua ngay

Jump cái dài 8 chân 2.54mm - X1H17

Jump cái dài 8 chân 2.54mm Chiều dài phần nhựa: 8.4mm Chiều dài phần chân đồng: 11mm Khoảng cách chân: 2.54mm

Mã: HH003368

1.800 VNĐ

Mua ngay

Jump cái dài 10 chân 2.54mm - D2H21

Jump cái dài 10 chân 2.54mm Chiều dài phần nhựa: 8.4mm Chiều dài phần chân đồng: 11mm Khoảng cách chân: 2.54mm

Mã: HH003369

2.200 VNĐ

Mua ngay

Jump cái thẳng đơn 1x40 2.0mm / Jump cái đơn 2.0mm -…

Jump cái thẳng đơn 1x40 2.0mm / Jump cái đơn 2.0mm

Mã: HH000942

3.700 VNĐ

Mua ngay

Jump cái kép 2x40 2.0mm / Jump cái kép 2.0mm - D2H18

Jump cái kép 2x40 2.0mm

Mã: HH001506

8.000 VNĐ

Mua ngay

Jump nối 2p 2.54mm (10 chiếc) /Jack nối 2.54mm / Đầu nối…

Jump nối 2p 2.54mm (10 chiếc) /Jack nối 2.54mm / Đầu nối 2.54mm

Mã: HH000196

2.000 VNĐ

Mua ngay

Jump đực thẳng đơn 1x40p 11.2mm / Jump đực đơn thẳng 11.2mm…

Jump đực thẳng đơn 1x40p 11.2mm / Jump đực đơn thẳng 11.2mm 2.54mm

Mã: HH000233

1.500 VNĐ

Mua ngay

Jump đực thẳng đơn 1x40p 2.54mm cao 15mm / Jump đực đơn…

Jump đực thẳng đơn 1x40p 2.54mm cao 15mm / Jump đực đơn thẳng cao 15mm 2.54mm

Mã: HH000250

2.000 VNĐ

Mua ngay

Jump đực cong đơn 1x40p 2.54mm / Jump đực đơn cong 2.54mm…

Jump đực cong đơn 1x40p 2.54mm / Jump đực đơn cong 2.54mm

Mã: HH000660

2.000 VNĐ

Mua ngay

Jump đực thẳng kép 2x40p 2.54mm dài 21mm / Jump đực kép…

Jump đực thẳng kép 2x40p 2.54mm dài 21mm / Jump đực kép thẳng 2,54mm

Mã: HH001134

3.000 VNĐ

Mua ngay

Jump đực cong kép 2x40 2.54mm / Jump đực kép cong 2.54mm…

Jump đực cong kép 2x40 2.54mm

Mã: HH001581

4.000 VNĐ

Mua ngay

Jump đực thẳng kép 2x40p 2.54mm dài 21mm / Jump đực kép…

Jumper đực dài 40 x 2

Mã: HH002874

3.000 VNĐ

Mua ngay

Jump đực thẳng kép 2x40 2.54mm - D2H12

Jump đực thẳng kép 2x40 2.54mm

Mã: HH002922

2.500 VNĐ

Mua ngay

Jum đực thẳng đơn 1x40p 2.0mm / Jump đực thẳng 2.0mm đơn…

Jum đực thẳng đơn 1x40p 2.0mm / Jump đực thẳng 2.0mm đơn

Mã: HH000721

2.500 VNĐ

Mua ngay

Jump đực thẳng kép 2x40 2.0mm / Jump đực thẳng kép 2.0mm…

Jump đực thẳng kép 2x40 2.0mm

Mã: HH001507

4.000 VNĐ

Mua ngay

Jump đực cong đơn 1x40 2.0mm / Jump đực đơn cong 2.0mm…

Jump đực cong đơn 1x40 2.0mm

Mã: HH001508

2.000 VNĐ

Mua ngay

Jump đực cong kép 2x40 2.0mm / Jump đực kép cong 2.0mm…

Jump đực cong kép 2x40 2.0mm

Mã: HH001580

4.000 VNĐ

0985.246.260