Danh mục sản phẩm

Khớp nối mềm encoder

Sắp xếp theo:

Mua ngay

KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 6mm - 6mm - C1H16

KHỚP NỐI ENCODER 6mm - 6mm Thông số kỹ thuật: + Đường kính lỗ trục bên: 6mm + Đường kính ngoài: 19.5mm + Chiều dài:24mm

Mã: HH000701

45.000 VNĐ

Mua ngay

KHỚP NỐI ENCODER NHỰA 6mm - 6mm - C2H19

KHỚP NỐI ENCODER NHỰA 6mm - 6mm Thông số kỹ thuật: + Đường kính lỗ trục bên: 6mm + Đường kính ngoài: 15mm + Chiều dài:22mm

Mã: HH000702

30.000 VNĐ

Mua ngay

KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 8mm - 8mm - C1H18

KHỚP NỐI ENCODER 8mm - 8mm Thông số kỹ thuật: + Đường kính lỗ trục bên: 8mm + Đường kính ngoài: 19.5mm + Chiều dài:24.5mm Hình ảnh :

Mã: HH001798

45.000 VNĐ

Mua ngay

KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 10mm - 10mm - C2H20

KHỚP NỐI ENCODER 10mm - 10mm Thông số kỹ thuật: + Đường kính lỗ trục bên: 10mm

Mã: HH001799

45.000 VNĐ

Mua ngay

KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 19x24 6mm - 10mm - C1H19

KHỚP NỐI ENCODER 6mm - 10mm Thông số kỹ thuật: + Đường kính lỗ trục bên: 6mm - 10mm + Đường kính ngoài: 19.5mm + Chiều dài:24mm

Mã: HH002160

45.000 VNĐ

Mua ngay

KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 6mm - 8mm - C1H17

KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 6mm - 8mm + Đường kính lỗ trục bên: 6mm + Đường kính ngoài: 19.5mm + Chiều dài:24mm

Mã: HH002159

45.000 VNĐ

0985.246.260