Danh mục sản phẩm

LCD

Sắp xếp theo:

LCD 20x04 tích hợp I2C / LCD2004 - J1H7
Mua ngay

LCD 20x04 tích hợp I2C / LCD2004 - J1H7

LCD 20x04 tích hợp I2C

Mã: HH002567

90.000 VNĐ

LCD 1604 xanh dương/ Màn hình hiển thị LCD 1604 màu xanh dương - J1H6
Mua ngay

LCD 1604 xanh dương/ Màn hình hiển thị LCD 1604 màu xanh…

LCD 1604 xanh dương/ Màn hình hiển thị LCD 1604 màu xanh dương - Điện áp làm việc: 5V. - Số dòng hiển thị: 4 dòng. - Số cột hiển thị: 16 cột.

Mã: HH002559

94.000 VNĐ

LCD0802 5V xanh lá - J1H5
Mua ngay

LCD0802 5V xanh lá - J1H5

LCD0802 5V xanh lá

Mã: HH002534

40.000 VNĐ

LCD0802 5V xanh dương - J1H4
Mua ngay

LCD0802 5V xanh dương - J1H4

LCD0802 5V xanh dương

Mã: HH002531

40.000 VNĐ

LCD 128x64 xanh dương dùng thư viện ST7920 - A3H12
Mua ngay

LCD 128x64 xanh dương dùng thư viện ST7920 - A3H12

LCD 128x64 - Xanh Dương

Mã: HH002011

132.000 VNĐ

LCD1602 xanh lá 3.3V 3V3 - A3H9
Mua ngay

LCD1602 xanh lá 3.3V 3V3 - A3H9

LCD1602 xanh lá 3.3V 3V3

Mã: HH001702

30.000 VNĐ

LCD1602 xanh lá 5V - A3H10 (không áp dụng với các khuyến mại khác)
Mua ngay
LCD 128x64 xanh lá dùng thư viện ST7920 - A3H12
Mua ngay

LCD 128x64 xanh lá dùng thư viện ST7920 - A3H12

LCD 128x64 - Xanh Lá

Mã: HH001116

132.000 VNĐ

LCD2004 XANH LÁ - 5V - A3H11
Mua ngay

LCD2004 XANH LÁ - 5V - A3H11

LCD2004 XANH LÁ - 5V Download datasheet

Mã: HH000710

80.000 VNĐ

LCD nokia 5110 128x64 - A3H9
Mua ngay

LCD nokia 5110 128x64 - A3H9

LCD nokia 5110 128x64

Mã: HH000537

50.000 VNĐ

LCD1602 3.3V - XANH DƯƠNG - A3H9
Mua ngay

LCD1602 3.3V - XANH DƯƠNG - A3H9

LCD1602 3.3V - XANH DƯƠNG

Mã: HH000114

35.000 VNĐ

LCD1602 5V xanh dương - G6H13 (không áp dụng với các khuyến mại khác)
Mua ngay
0985.246.260