Danh mục sản phẩm

LED 7 THANH

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Led 7 Thanh đỏ đơn 4 inch (9cm-12cm) - A2H2

Led 7 Thanh đỏ đơn 4 inch (9cm-12cm)

Mã: HH000689

65.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh đỏ đơn 3 inch (7x9cm)/ Led 7 thanh 1…

Led 7 thanh đỏ đơn 3 inch (7x9cm)/ Led 7 thanh 1 số 3inch

Mã: HH000690

39.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 Thanh đỏ đơn 2.3 Inch 70X48mm - G6H3

Led 7 Thanh đỏ đơn 2.3 Inch 70X48mm . .

Mã: HH002747

18.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 Thanh đỏ đơn 1.80inch (3.8cm-5.6cm) - A3H20

Led 7 Thanh đỏ đơn 1.80inch (3.8cm-5.6cm) - Điện áp hoạt động: 2.8-3.5V .

Mã: HH000691

14.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh đơn 1Inch 1106BS - J5H2

Led 7 thanh đơn 1Inch 1106BS

Mã: HH001479

6.500 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 0.8 inch 1 số anot chung màu đỏ -…

Led 7 thanh 0.8 inch 1 số anot chung màu đỏ .

Mã: HH001382

4.500 VNĐ

Mua ngay

LED 7 thanh 0.56 inch 1 số anot chung màu đỏ 5611BH…

LED 7 thanh 0.56 inch 1 số anot chung màu đỏ 5611BH DATA SHEET

Mã: HH000240

2.500 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 0.56 inch hai số anot chung màu đỏ /…

Led 7 thanh 0.56 inch hai số anot chung màu đỏ / Led 7 thanh hai số 0.56 Inch 10 chân

Mã: HH000650

6.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 0.56 inch 4 số anot chung màu đỏ /…

Led 7 thanh 0.56 inch 4 số anot chung màu đỏ / 5461BS màu đỏ

Mã: HH000651

9.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 4 số 5461BS Anot Chung có hai chấm -…

Led 7 thanh 4 số 5461BS Anot Chung có hai chấm

Mã: HH001478

15.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 0.56 inch 3 số anot chung màu đỏ -…

Led 7 thanh 0.56 inch 3 số anot chung màu đỏ

Mã: HH001495

7.500 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 0.56 inch 3 số Cathode chung \\

Led 7 thanh 0.56 inch 3 số Cathode chung "âm chung" màu đỏ

Mã: HH002877

6.000 VNĐ

Mua ngay

LED 7 thanh 0.36 inch 1 số anot chung màu đỏ -…

LED 7 thanh 0.36 inch 1 số anot chung màu đỏ LED đơn sắp xếp theo các thanh nét để có thể biểu diễn các chữ số hoặc các kí tự đơn giản như từ…

Mã: HH000649

3.500 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 0.36 inch 4 số anot chung màu đỏ /…

Led 7 thanh 0.36 inch 4 số anot chung màu đỏ / Led 7 thanh 4 số 0.36 inch đỏ 12 chân

Mã: HH000652

8.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 0.36 inch 2 số anot chung màu đỏ -…

Led 7 thanh 0.36 inch 2 số anot chung màu đỏ

Mã: HH002898

5.000 VNĐ

Mua ngay

Led 7 thanh 0.28 inch 2 số anot chung màu đỏ /…

Led 7 thanh 0.28 inch 2 số anot chung màu đỏ / Led 7 thanh 0.28 Inch 2 số .

Mã: HH001986

5.000 VNĐ

0985.246.260