Danh mục sản phẩm

Mũi khoan CNC

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 0.6mm - D2H2

Mũi Khoang CNC 0.6mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001675

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 0.7mm - D2H2

Mũi Khoang CNC 0.7mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001676

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 0.8mm - D2H3

Mũi Khoang CNC 0.8mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001677

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 0.9mm - D2H3

Mũi Khoang CNC 0.9mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001678

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 1.0mm - D2H4

Mũi Khoang CNC 1.0mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001679

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 1.2mm - D2H4

Mũi Khoang CNC 1.2mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001680

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 2.0mm - D2H6

Mũi Khoang CNC 2.0mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001682

15.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 1.5mm - D2H5

Mũi Khoang CNC 1.5mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001681

15.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 3.0mm

Mũi Khoang CNC 3.0mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002213

15.000 VNĐ

0985.246.260