Danh mục sản phẩm

Mũi khoan thường

Sắp xếp theo:

Mua ngay

MŨI KHOAN 0.8mm 100c - D2H3

MŨI KHOAN 0.8mm

Mã: HH000531

100.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 0.8mm - D2H3

MŨI KHOAN 0.8mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001361

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 0.7mm - D2H2

MŨI KHOAN 0.7mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001377

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 1.2mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.2mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001378

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 1.5mm - D2H5

MŨI KHOAN 1.5mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001379

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 0.6mm - D2H2

MŨI KHOAN 0.6mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001606

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 3mm - D2H5

MŨI KHOAN 3mm + Hình ảnh sản phẩm :

Mã: HH001608

3.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoan 0.9mm - D2H3

Mũi Khoan 0.9mm + Hình ảnh sản phẩm :

Mã: HH001609

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 1.0mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.0mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001782

2.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mũi Khoan 5mm

Mã: HH002261

5.000 VNĐ

0985.246.260