Danh mục sản phẩm

Nút nhấn tròn phi 16mm

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Nút nhấn 3A/250V R16-503BD nhấn nhả màu xanh - D4H19

Nút nhấn 3A/250V R16-503BD nhấn nhả màu xanh

Mã: HH001638

8.000 VNĐ

Mua ngay

Nút nhấn 3A/250V R16-503AD nhấn giữ màu đỏ - C5H8

Nút nhấn 3A/250V R16-503AD nhấn giữ màu đỏ

Mã: HH001640

8.000 VNĐ

Mua ngay

Nút nhấn 3A/250V R16-503BD nhấn nhả màu đỏ - C5H7

Nút nhấn 3A/250V R16-503BD nhấn nhả màu đỏ

Mã: HH001639

8.000 VNĐ

Mua ngay

Nút nhấn 3A/250V R16-503AD nhấn giữ màu xanh - D4H20

Nút nhấn 3A/250V R16-503AD nhấn giữ màu xan h

Mã: HH001641

8.000 VNĐ

Mua ngay

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu đỏ…

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu đỏ

Mã: HH002356

18.000 VNĐ

Mua ngay

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu xanh…

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu xanh

Mã: HH002355

18.000 VNĐ

Mua ngay

Nút nhấn giữ LA16Y-11DZ 5 chân màu Đỏ có đèn 24V -…

Nút nhấn giữ LA16Y-11DZ màu đỏ / Nút nhấn 5 chân phi 16mm

Mã: HH002601

25.000 VNĐ

Mua ngay

Nút nhấn giữ LA16Y-11DZ 5 chân màu Xanh có đèn 24V -…

Nút nhấn giữ LA16Y-11DZ 5 chân màu Xanh

Mã: HH002602

25.000 VNĐ

Mua ngay

Nút nhấn nhả LA160 - 16A 6 chân 2 cặp tiếp điểm…

Nút nhấn nhả LA160 - 16A 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu vàng .

Mã: HH002700

18.000 VNĐ

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 LA160 có đèn 5 chân 1 cặp tiếp điểm màu xanh lá - G8H2
Mua ngay

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 LA160 có đèn 5 chân 1 cặp tiếp…

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 LA160 có đèn 5 chân 1 cặp tiếp điểm

Mã: HH004746

18.000 VNĐ

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 LA160 có đèn 5 chân 1 cặp tiếp điểm màu đỏ - G8H3
Mua ngay

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 LA160 có đèn 5 chân 1 cặp tiếp…

Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 LA160 có đèn 5 chân 1 cặp tiếp điểm màu xanh đỏ

Mã: HH004747

18.000 VNĐ

0985.246.260