Danh mục sản phẩm

QUẠT TẢN NHIỆT

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 5015 5V / Quạt Fan 5V - i3H18 (KA4H1)

Quạt tản nhiệt 5015 5V

Mã: HH002244

20.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 5015 12V/ Quạt Fan 12V- S2H2 (KA4H1)

Quạt tản nhiệt 5015 12V

Mã: HH002525

20.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 12025 12x12x2.5cm 12V

Quạt tản nhiệt 12025 12x12x2.5cm 12V

Mã: HH002284

30.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 24V 12cm x 12cm / Quạt tản nhiệt 12025…

Quạt tản nhiệt 24V 12cm x 12cm / Quạt Fan 24V 12 x 12 cm.

Mã: HH002296

30.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt DP200A 12038 220VAC 360g

Quạt tản nhiệt DP200A 12038 220VAC 360g - Điện áp hoạt động: 220VAC - Kích thước: 12x12x3.8cm

Mã: HH002723

65.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 12038 12x12x3.8cm 12V 0.3A - Kho

Quạt tản nhiệt 12038 12V DC 0.3A + Điện áp đầu vào : 12V DC + Dòng điện tiêu thụ : 0.3A + Tốc độ gió siêu mạnh + Kích thước: 12x12x3.8cm

Mã: HH002858

65.000 VNĐ

Mua ngay

Tấm bảo vệ quạt Fan 12x12 Cm / Miếng bảo vệ fan…

Tấm bảo vệ quạt Fan 12x12 Cm / Miếng bảo vệ fan / Lưới bảo vệ Fan / Phụ kiện Fan

Mã: HH004028

5.000 VNĐ

Mua ngay

Tấm bảo vệ quạt Fan 9x9 Cm / Miếng bảo vệ fan…

Tấm bảo vệ quạt Fan 9x9 Cm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001772

4.500 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 24V 9225 9x9Cm / Quạt Fan 24V 9x9Cm -

Quạt tản nhiệt 24V 9x9 cm + Thông số kỹ thuật: - Điện áp làm việc: 24VDC. - Dòng điện tiêu thụ: 0.2A. - Kích thước quạt: 9x9x2.5Cm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002060

21.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 12V 8x8x2Cm 0.2A

Quạt tản nhiệt 12V 8x8x2Cm + Thông số kỹ thuật: - Điện áp làm việc: 12VĐC. - Dòng điện tiêu thụ: 0.2A. - Kích thước quạt: 8x8x2Cm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001768

21.000 VNĐ

Mua ngay

Tấm bảo vệ quạt Fan 8x8 Cm / Miếng bảo vệ fan…

Tấm bảo vệ quạt Fan 8x8 Cm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001771

4.500 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 24V 8x8x1.5Cm 0.15A

Quạt tản nhiệt 24V 8x8x1.5Cm + Thông số kỹ thuật: - Điện áp làm việc: 24VDC. - Dòng điện tiêu thụ: 0.15A. - Kích thước quạt: 8x8x1.5Cm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002059

17.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 24V 8x8x2cm 0.15A

Quạt tản nhiệt 24V 8cm x 8cm x 2cm 0.15A

Mã: HH002650

21.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 6020 5V 6x6x2cm - G7H17

Quạt tản nhiệt 6x6 cm 5V + Thông số kỹ thuật: - Điện áp làm việc: +5VDC. - Dòng điện tiêu thụ: 200mA. - Kích thước: 6x6x2 cm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001146

16.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 12V 6x6x1Cm / Quạt Fan 12V 6x6 Cm -…

Quạt tản nhiệt 12V 6x6Cm + Thông số kỹ thuật: - Điện áp làm việc: 12VĐC. - Dòng điện tiêu thụ: 0.15A. - Kích thước quạt: 6x6x1Cm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001769

15.000 VNĐ

Mua ngay

Tấm bảo vệ quạt Fan 6x6 Cm / Miếng bảo vệ fan…

Tấm bảo vệ quạt Fan 6x6 Cm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001773

4.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 5V 6x6x1Cm / Quạt Fan 5V 6x6x1 Cm -…

Quạt tản nhiệt 5V 6x6x1Cm

Mã: HH003115

15.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 4010 5V 4x4cm 0.2A - G7H15

Quạt tản nhiệt 5V 4x4 cm + Thông số kỹ thuật: - Điện áp làm việc: 5 VDC. - Dòng điện tiêu thụ: 0.2A. - Kích thước quạt: 4x4x1 cm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001770

12.000 VNĐ

Mua ngay

Tấm bảo vệ quạt Fan 4x4Cm / Miếng bảo vệ fan /…

Tấm bảo vệ quạt Fan 4x4 Cm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001774

2.000 VNĐ

Mua ngay

Quạt tản nhiệt 12V 4x4Cm 0.12A / Quạt Fan 12V 4x4 Cm…

Quạt tản nhiệt 12V 4x4 cm + Thông số kỹ thuật: - Điện áp làm việc: 12 VDC. - Dòng điện tiêu thụ: 0.12A. - Kích thước quạt: 4x4x1Cm. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002061

14.000 VNĐ

0985246260